پنجمین جلسه هماهنگی با نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات

پنجمین جلسه هماهنگی با نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات

بخش انتخابات فیفا امروز مورخ (۱۰) عقرب   ۱۳۹۶ مطابق (01 نومبر 2017) پنجمین جلسه همآهنگی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات را درصالون کنفرانسهای این نهاد با اشتراک نماینده گان محترم کمیسیون شکایات انتخاباتی، اداره مستقل ثبت احوال نفوس، اداره مستقل احصاییه مرکزی و نهاد دیدبان انتخابات افغانستان برگزار نمود. در این جلسه روی هماهنگی ادارات ذیربط با کمیسیون انتخابات و همکاری ایشان با این اداره در تهیه فهرست رایدهندگان صحبت صورت گرفت.

در ابتدا همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوس آمادگی خویش جهت همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات را ابراز داشته و از حضور همیشگی نمایندگان این اداره در جلسات کمیسیون خبر دادند. ایشان تهیه فهرست رایدهندگان به شیوه بایومتریک را یک شیوهٔ موثر برای جلوگیری از تقلبات انتخاباتی دانسته اما انجام آنرا نظر به ذیقی وقت ناممکن خواندند. ایشان اظهارداشتند، هرگاه کمیسیون انتخابات تصمیم به تهیه فهرست رایدهندگان بر اساس شناسنامه های کاغذی اتخاذ نماید، اداره ثبت احوال نفوس حاضر است در مدت پنج ماه به تمام واجدین شرایط رایدهی در کشور شناسنامهٔ کاغذی توزیع نموده و آنرا ثبت دیتابیس نیز نماید. اما ایشان انجام این کار را مشروط به همکاری حکومت و جامعهٔ جهانی در زمینه استخدام کارمندان، انتقال افراد و وسایل به ولسوالی ها، تامین امنیت و تهیه بودجه به اداره ثبت احوال نفوس دانستند.

چهارمین جلسهٔ هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات

چهارمین جلسهٔ هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات،

۲۴ میزان ۱۳۹۶

موسسهٔ انتخابات آزاد و عادلانهٔ افغانستان (فیفا) چهارمین جلسهٔ هماهنگی را با حضورداشت نمایندگان محترم کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، ادارهٔ مستقل ارگان های محل، اداره احصائیه مرکزی، وزارت امور زنان، دیده بان انتخابات افغانستان، مشارکت زنان و نهاد نظارت از انتخابات آزاد و عادلانه (FETWA) تدویر نمود. در ابتدا محترم محمد نعیم اصغری مسؤل برنامه های فیفا ضمن اظهار خوش آمدید، اهداف و اجندای جلسه را تشریح و از اشتراک کنندگان خواست تا به ارائه معلومات خویش بپردازند. طبق اجندا نخستین سخنران جلسه محترم دوکتور عبدالبدیع صیاد کمشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد موضوعات مندرج اجندا که ذیلا تذکر داده شده است معلومات ارائه نمودند.

  1. هماهنگی کمیسیون  با نهاد های ناظر بر انتخابات و امضای تفاهم نامه با آنها؛
  2. سرنوشت حوزه های انتخاباتی؛
  3. اعلان وشریک ساختن تقویم انتخابات بانهاد های ناظر؛
  4. نتیجه کار تثبیت مراکز رای دهی و زمان شریک ساختن لست مراکز با نهاد های ذیدخل؛
  5. پلان تطبیقی و طرزالعمل تهیه لست رای دهنده گان؛
  6. پاسخ قناعت بخش کمیسیون به خواست های منطقی سیاسیون بیرون از نظام ؛
  7. پروسهٔ بعدی تدارک وسایل برای تهیه فهرست رایدهندگان و نوعیت همکاری اداره توزیع تذکره های برقی و وزارت مخابرات در این راستا؛
  8. اقدامات جهت استخدام کارمندان دایمی به شمول مسئولین ولایاتی این نهاد.

آقای صیاد با قدردانی از تلاش های موسسهٔ فیفا در رابطه به تقویت هماهنگی میان نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات، موارد فوق الذکر را طور ذیل توضیح نمودند:

جلسهٔ فیفا با شرکت های مخابراتی افغانستان

جلسهٔ فیفا با شرکت های مخابراتی افغانستان

۲۲ اسد ۱۳۹۶

موسسهٔ انتخابات آزاد و عادلانهٔ افغانستان (فیفا) جلسهٔ را با نمایندگان شرکت های مخابراتی افغانستان در صالون کنفرانس های اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات تدویر نمود. در این جلسه که به همکاری اداره تنظیم خدمات مخابراتی (ATRA) تدویر شده بود نمایندگان محترم شرکت های مخابراتی (روشن، اتصالات، ام،تی، ان، افغان تلیکام، وصل تلیکام و افغان بیسیم) شرکت داشتند. هدف از تدویر این جلسه شریک سازی معلومات در مورد ساحات تحت پوشش مخابراتی و انترتی این شرکت ها با موسسه فیفا بود.

در ابتدا محمد فرید افغانزی مشارور ارشد فیفا و محترم رحمت الله صالحی مسؤل برنامه های انتخاباتی فیفا ضمن قدردانی از اداره (ATRA) ،موسسهٔ فیفا را بصورت مختصر معرفی نموده افزودند: موسسه فیفا در تلاش است تا گزارشات انتخاباتی خویش در انتخابات پیش‌رو را با استفاده از انترنت و SMS جمع آوری نموده و امتیازات پولی مشاهدین را از طریق موبایل به ایشان بفرستد. از اینرو نیاز به دریالت معلومات به سولات ذیل را دارند:

جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

۲۲ اسد ۱۳۹۶

هیئت رهبری موسسهٔ انتخابات آزاد و عادلانهٔ افغانستان (فیفا) جلسهٔ را با کمیشنران و رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در صالون کنفرانس های این نهاد تدویر نمود. هدف از تدویر این جلسه عبارت از تحویل گزارش فیفا از «کارکرد صد روز دوم کمیسیون انتخابات» به این نهاد و ارائه پیشنهادات جهت بهبود اوضاع کمیسیون بود.

در ابتدا محترم محمد یوسف رشید رئیس اجرائیوی فیفا ضمن اظهار سپاس از تسهیل کنندگان جلسه، بعضی از مواد گزارش را توضیح و از اعضای کمیسیون خواست تا نظریات خویش را بعد از مطالعهٔ آن، با فیفا شریک سازند. ضمنا آقای رشید با اشاره به بعضی از پیشنهادات مندرج گزارش قبلی فیفا در مورد «کارکرد صد روز نخست کمیسیون» از بی توجهی کمیشنران کمیسیون انتخابات به آنها انتقاد نمود. همچنان آقای رشید با توجه به اوضاع کمیسیون، سایر شرکای انتخاباتی و ذیقی وقت برای برگزاری انتخابات، پیشنهادات جدیدی را با این نهاد در میان گذاشت که ذیلا به آن پرداخته شده است و از ایشان خواست تا به پیشنهادات سالم و سازندهٔ نهادهای انتخاباتی توجه نمایند.

دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

بخش انتخابات فیفا امروز مورخ (3) جوزا ۱۳۹۶ مطابق (24 می سال ۲۰۱۷)  دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات را درصالون کنفرانسهای این نهاد با اشتراک نماینده گان محترم کمیسیون مستقل انتخابات ، اداره مستقل ارګان های محلی، اداره مستقل احصاییه مرکزی، اداره ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره های برقی ، دیدبان انتخابات افغانستان،شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر،موسسه فلو،انجمن انتخابات فراگیر و دیموکراتیک و انستیتیوت دیموکراتیک ملی برگزار نمود.

در این جلسه روی آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات جهت برگزاری انتخابات،کوچک سازی حوزه های انتخاباتی،ارزیابی مراکز رای دهی،تعین زمان انتخابات و همکاری سایر ارگان های ذیدخل انتخابات در زمینه های فوق بحث وتبادل نظر صورت گرفت که نمایندگان هر نهاد باالنوبه  در رابطه به کار کرد های خویش مفصلاً صحبت نموده و از آمادگی های نهاد های شان جهت همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات در صورتیکه از آنها رسما مطالبه شود، اطمینان دادند.

دراخیر نمایندگان نهاد های جامعه مدنی زیربط در انتخابات پیشنهادات ونگرانی های خویش رادر زمینه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها با محترم رفیع الله "بیدار" نماینده کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختند واز ایشان خواستند که در صورت تداوم بی توجهی حکومت به پیشنهادات کمیسیون درقبال حوزه های انتخاباتی و سایرحمایت های مورد نیاز کمیسیون جهت برگذاری یک انتخابات قابل قبول، این کمیسیون باید موقف واضح و روشن خویش را برای مردم افغانستان در زودترین فرصت ممکنه ارایه نمایند تا اینکه مردم افغانستان که مالک پروسه انتخابات هستند در جریان پیشرفت و کم کاری این روند ملی قرار گیرند.

نماینده محترم کمیسیون مستقل انتخابات بعد از یاداشت پیشنهادات ابراز نمود که در صورت تداوم بی توجهی حکومت،ایشان به شهروندان کشور مراحعه نموده وتصمیم خود را در رابطه به انتخابات روشن خواهند کرد.

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر