جلسهٔ فیفا با شرکت های مخابراتی افغانستان

جلسهٔ فیفا با شرکت های مخابراتی افغانستان

۲۲ اسد ۱۳۹۶

موسسهٔ انتخابات آزاد و عادلانهٔ افغانستان (فیفا) جلسهٔ را با نمایندگان شرکت های مخابراتی افغانستان در صالون کنفرانس های اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات تدویر نمود. در این جلسه که به همکاری اداره تنظیم خدمات مخابراتی (ATRA) تدویر شده بود نمایندگان محترم شرکت های مخابراتی (روشن، اتصالات، ام،تی، ان، افغان تلیکام، وصل تلیکام و افغان بیسیم) شرکت داشتند. هدف از تدویر این جلسه شریک سازی معلومات در مورد ساحات تحت پوشش مخابراتی و انترتی این شرکت ها با موسسه فیفا بود.

در ابتدا محمد فرید افغانزی مشارور ارشد فیفا و محترم رحمت الله صالحی مسؤل برنامه های انتخاباتی فیفا ضمن قدردانی از اداره (ATRA) ،موسسهٔ فیفا را بصورت مختصر معرفی نموده افزودند: موسسه فیفا در تلاش است تا گزارشات انتخاباتی خویش در انتخابات پیش‌رو را با استفاده از انترنت و SMS جمع آوری نموده و امتیازات پولی مشاهدین را از طریق موبایل به ایشان بفرستد. از اینرو نیاز به دریالت معلومات به سولات ذیل را دارند:

جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

۲۲ اسد ۱۳۹۶

هیئت رهبری موسسهٔ انتخابات آزاد و عادلانهٔ افغانستان (فیفا) جلسهٔ را با کمیشنران و رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در صالون کنفرانس های این نهاد تدویر نمود. هدف از تدویر این جلسه عبارت از تحویل گزارش فیفا از «کارکرد صد روز دوم کمیسیون انتخابات» به این نهاد و ارائه پیشنهادات جهت بهبود اوضاع کمیسیون بود.

در ابتدا محترم محمد یوسف رشید رئیس اجرائیوی فیفا ضمن اظهار سپاس از تسهیل کنندگان جلسه، بعضی از مواد گزارش را توضیح و از اعضای کمیسیون خواست تا نظریات خویش را بعد از مطالعهٔ آن، با فیفا شریک سازند. ضمنا آقای رشید با اشاره به بعضی از پیشنهادات مندرج گزارش قبلی فیفا در مورد «کارکرد صد روز نخست کمیسیون» از بی توجهی کمیشنران کمیسیون انتخابات به آنها انتقاد نمود. همچنان آقای رشید با توجه به اوضاع کمیسیون، سایر شرکای انتخاباتی و ذیقی وقت برای برگزاری انتخابات، پیشنهادات جدیدی را با این نهاد در میان گذاشت که ذیلا به آن پرداخته شده است و از ایشان خواست تا به پیشنهادات سالم و سازندهٔ نهادهای انتخاباتی توجه نمایند.

دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

بخش انتخابات فیفا امروز مورخ (3) جوزا ۱۳۹۶ مطابق (24 می سال ۲۰۱۷)  دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات را درصالون کنفرانسهای این نهاد با اشتراک نماینده گان محترم کمیسیون مستقل انتخابات ، اداره مستقل ارګان های محلی، اداره مستقل احصاییه مرکزی، اداره ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره های برقی ، دیدبان انتخابات افغانستان،شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر،موسسه فلو،انجمن انتخابات فراگیر و دیموکراتیک و انستیتیوت دیموکراتیک ملی برگزار نمود.

در این جلسه روی آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات جهت برگزاری انتخابات،کوچک سازی حوزه های انتخاباتی،ارزیابی مراکز رای دهی،تعین زمان انتخابات و همکاری سایر ارگان های ذیدخل انتخابات در زمینه های فوق بحث وتبادل نظر صورت گرفت که نمایندگان هر نهاد باالنوبه  در رابطه به کار کرد های خویش مفصلاً صحبت نموده و از آمادگی های نهاد های شان جهت همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات در صورتیکه از آنها رسما مطالبه شود، اطمینان دادند.

دراخیر نمایندگان نهاد های جامعه مدنی زیربط در انتخابات پیشنهادات ونگرانی های خویش رادر زمینه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها با محترم رفیع الله "بیدار" نماینده کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختند واز ایشان خواستند که در صورت تداوم بی توجهی حکومت به پیشنهادات کمیسیون درقبال حوزه های انتخاباتی و سایرحمایت های مورد نیاز کمیسیون جهت برگذاری یک انتخابات قابل قبول، این کمیسیون باید موقف واضح و روشن خویش را برای مردم افغانستان در زودترین فرصت ممکنه ارایه نمایند تا اینکه مردم افغانستان که مالک پروسه انتخابات هستند در جریان پیشرفت و کم کاری این روند ملی قرار گیرند.

نماینده محترم کمیسیون مستقل انتخابات بعد از یاداشت پیشنهادات ابراز نمود که در صورت تداوم بی توجهی حکومت،ایشان به شهروندان کشور مراحعه نموده وتصمیم خود را در رابطه به انتخابات روشن خواهند کرد.

طرح پیشنهادی برنامه عمل برای اصلاحات انتخاباتی ثور 1396

اصلاحات انتخاباتی اکنون به‌بحث مهم و حیاتی در گفتمان ملی مبدل شده است. این بحث با توجه به‌حکم قانون اساسی که باید هر چه زودتر در کشور انتخابات پارلمانی برگزار شود، به یک ضرورت فوری مبدل شده است. از پنج دور انتخاباتی که در افغانستان پس از سال 2001، برگزار شده است، تقریبا تمامی آن با بحران مواجه بوده است. در آخرین دور انتخابات ریاست‌جمهوری، متاسفانه شاهد فاجعه‌ی تلخی بودیم که خوشبختانه با توافق‌نامه سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی که در آن روی اصلاحات انتخاباتی تاکید شده است، معاوضه شد و کشور از رفتن به‌یک بحران تمام‌عیار عبور کرد. اصلاحات انتخاباتی ضمن این‌که تعهد رهبران دو تیم انتخاباتی به‌مردم افغانستان و پیش‌شرط اصلی تشکیل حکومت وحدت ملی می‌باشد، خواست اساسی شهروندان افغانستان نیز می‌باشد. متاسفانه آن‌چه بر انتخابات گذشته رفت، جدا از این‌که صدمه‌ی بزرگی به اعتماد مردم نسبت به‌نظام و نهادهای انتخاباتی وارد کرد، دموکراسی افغانستان را نیز دچار عقب‌گرد و دگردیسی کرد. با ایجاد حکومت وحدت ملی، رئیس‌جمهور پس از گذشت ماه‌ها و اصرار مداوم مردم، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برای شروع اصلاحات انتخاباتی، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کرد؛ امری که می‌بایست در نخستین روزهای تشکیل حکومت وحدت ملی صورت می‌گرفت. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در شروع تشکیلش با مشکلات و انتقادهایی همراه شد.
اصلاحات انتخاباتی زمانی ممکن است که اراده‌ی سیاسی و تعهد محکم رهبری نظام موجود باشد. رییس‌جمهور و رییس اجرایی باید صادقانه بخواهند نظام انتخاباتی افغانستان اصلاح شود. از سوی دیگر، این امر زمانی ممکن است که اصلاحات انتخاباتی، به شکل بی‌طرفانه، بدور از زدو بند های سیاسی و به شکل مسلکی در شفافیت تام تطبیق گردد. تا کنون متاسفانه با این اولویت حیاتی گاهی با کندی و گاهی هم با اغماض برخورد صورت گرفته است. متاسفانه تا زمانی‌که نظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان اصلاح نشوند، دیگر هیچ انتخاباتی از دست‌برد، تقلب و جنجال مصوون نخواهد بود و بحران اعتماد مردم را نمی‌توان ترمیم کرد. باید میکانیزم‌های ناکارآمد این پروسه اصلاح شوند، قوانینی که به دست‌برد‌های غیرقانونی و مداخله‌های منفی افراد و نهادها اجازه می‌دهند، تعدیل شوند و مامورانی که در هردو نهاد انتخاباتی متهم به‌تخلف و سوی‌مدیریت می‌باشند، برکنار گردند.

برای ادامه مطلب لطفآ گزارش را دانلود نمایید

جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

بخش انتخابات فیفا امروز مورخ (۵) ثور ۱۳۹۶ مطابق (۲۵ اپریل سال ۲۰۱۷) جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات را درصالون کنفرانسهای این نهاد برگزرا نمود.
 در این جلسه نمایندگان موسسات ذیل اشتراک داشتند: کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، اداره مستقل ارګان های محلی، اداره مستقل احصاییه مرکزی، اداره ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره های برقی، وزارت امور زنان، شبکه زنان افغان، سازمان خط نو، دیدبان انتخابات افغانستان و انستیتیوت دیموکراتیک ملی.
در ین جلسه روی هدف همآهنګی میان نهاد های ذیدخل، اهمیت آن برای بهبود روند انتخابات و نقش نهاد های ذیدخل در تمام دوران انتخابات - قبل از انتخابات، در جریان انتخابات و بعد از انتخابات، صحبت مفصل توسط مسول برنامه های فیفا ارایه ګردید، متعاقباْ اشتراک کنندگان هر یک در رابطه به نقش ها و مسولیت های نهاد های خویش در روند انتخابات جهت همکاری با کمیسیونهای انتخاباتی بحث و گفت و گونموده اظهار داشتند که تدویرچنین جلسات همآهنگی میتواند موثریت کاری هر نهاد را بیشتر از پیش بلند برده و در تامین اصل پاسخ دهی نهاد ها و شفافیت پروسه انتخابات ممد واقع میشود.
 در اخیر جلسه بعد از جمع بندی تو سط فیفاُ، پیشنهاد گردید که جلسات مذکور قبل از آغاز روند انتخابات هر ماه یکبار ودر جریان روند انتخابات ماه دو بار تدویر گردیده و آجندای جلسه و موضوعاتیکه توسط هر نهاد در جلسه ارایه میګردد، قبلاْ تعین گردد تا. نمایندگان نهاد های مذکور با آمادگی های کامل در جلسه اشتراک نموده و به سوالات اعضاْ پاسخ های دقیق ارایه نمایند

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر