دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

بخش انتخابات فیفا امروز مورخ (3) جوزا ۱۳۹۶ مطابق (24 می سال ۲۰۱۷)  دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات را درصالون کنفرانسهای این نهاد با اشتراک نماینده گان محترم کمیسیون مستقل انتخابات ، اداره مستقل ارګان های محلی، اداره مستقل احصاییه مرکزی، اداره ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره های برقی ، دیدبان انتخابات افغانستان،شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر،موسسه فلو،انجمن انتخابات فراگیر و دیموکراتیک و انستیتیوت دیموکراتیک ملی برگزار نمود.

در این جلسه روی آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات جهت برگزاری انتخابات،کوچک سازی حوزه های انتخاباتی،ارزیابی مراکز رای دهی،تعین زمان انتخابات و همکاری سایر ارگان های ذیدخل انتخابات در زمینه های فوق بحث وتبادل نظر صورت گرفت که نمایندگان هر نهاد باالنوبه  در رابطه به کار کرد های خویش مفصلاً صحبت نموده و از آمادگی های نهاد های شان جهت همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات در صورتیکه از آنها رسما مطالبه شود، اطمینان دادند.

دراخیر نمایندگان نهاد های جامعه مدنی زیربط در انتخابات پیشنهادات ونگرانی های خویش رادر زمینه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها با محترم رفیع الله "بیدار" نماینده کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختند واز ایشان خواستند که در صورت تداوم بی توجهی حکومت به پیشنهادات کمیسیون درقبال حوزه های انتخاباتی و سایرحمایت های مورد نیاز کمیسیون جهت برگذاری یک انتخابات قابل قبول، این کمیسیون باید موقف واضح و روشن خویش را برای مردم افغانستان در زودترین فرصت ممکنه ارایه نمایند تا اینکه مردم افغانستان که مالک پروسه انتخابات هستند در جریان پیشرفت و کم کاری این روند ملی قرار گیرند.

نماینده محترم کمیسیون مستقل انتخابات بعد از یاداشت پیشنهادات ابراز نمود که در صورت تداوم بی توجهی حکومت،ایشان به شهروندان کشور مراحعه نموده وتصمیم خود را در رابطه به انتخابات روشن خواهند کرد.

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر