جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

۲۲ اسد ۱۳۹۶

هیئت رهبری موسسهٔ انتخابات آزاد و عادلانهٔ افغانستان (فیفا) جلسهٔ را با کمیشنران و رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در صالون کنفرانس های این نهاد تدویر نمود. هدف از تدویر این جلسه عبارت از تحویل گزارش فیفا از «کارکرد صد روز دوم کمیسیون انتخابات» به این نهاد و ارائه پیشنهادات جهت بهبود اوضاع کمیسیون بود.

در ابتدا محترم محمد یوسف رشید رئیس اجرائیوی فیفا ضمن اظهار سپاس از تسهیل کنندگان جلسه، بعضی از مواد گزارش را توضیح و از اعضای کمیسیون خواست تا نظریات خویش را بعد از مطالعهٔ آن، با فیفا شریک سازند. ضمنا آقای رشید با اشاره به بعضی از پیشنهادات مندرج گزارش قبلی فیفا در مورد «کارکرد صد روز نخست کمیسیون» از بی توجهی کمیشنران کمیسیون انتخابات به آنها انتقاد نمود. همچنان آقای رشید با توجه به اوضاع کمیسیون، سایر شرکای انتخاباتی و ذیقی وقت برای برگزاری انتخابات، پیشنهادات جدیدی را با این نهاد در میان گذاشت که ذیلا به آن پرداخته شده است و از ایشان خواست تا به پیشنهادات سالم و سازندهٔ نهادهای انتخاباتی توجه نمایند.

  1. چندی میشود که کمیسیون انتخابات روی تثبیت مراکز رایدهی کار مینماید و تلاش دارد تا فهرست رایدهندگان را نیز تهیه نماید. این درحالیست که در انجام مسؤلیت های فوق الذکر مشخص بودن حوزه های انتخاباتی یک امر لازم است. از اینرو نیاز است تا کمیسیون انتخابات هرچه زودتر سرنوشت حوزه های انتخاباتی را مشخص سازد.
  2. نظر به کم توجهی حکومت به استقلالیت کمیسیون انتخابات لازم است تا این نهاد شاخصه های استقلالیت خویش را تعریف و در تعمیل آن اقدام نماید؛
  3. نسبت بروز مشکلات در انتخابات ۱۳۹۳ اعتماد شهروندان بالای کمیسیون و روند انتخابات صدمه دیده است بنا پیشنهاد میگردد تا کمیسیون انتخابات شفافیت روند تدارکات وسایل برقی برای تهیه فهرست رایدهندگان را تامین نموده و زوایای تاریک را در این پروسه باقی نگذارد. همچنان کمیسیون انتخابات باید در هنگام خریداری وسایل از کارآئی و تداوم آن اطمینان حاصل نماید.
  4. استخدام افراد واجد شرایط یکی از شیوه‌ها برای تامین سلامت روند انتخابات است بنا لازم است تا کمیسیون انتخابات با تامین شفافیت این روند و جلوگیری از مداخلات، سلامت انتخابات را تامین نماید.
  5. کارکرد نادرست دفاتر ولایتی کمیسیون میتواند سلامت روند انتخابات را صدمه زده و باعث بدنامی کمیسیون و روند انتخابات گردد، از اینرو لازم است تا کمیسیون انتخابات در مسؤلیت نظارتی خویش توجه بیشتر نموده و پیام ها را به شکل واضح و دقیق به ایشان برساند تا از بروز مشکلات جلوگیری بعمل آید.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز بعد از استعماع گفته های فوق الذکر، از تلاش و زحمات فیفا در راستای نظارت و همکاری با کمیسیون انتخابات ستایش نموده از فیفا خواستند تا در شناسائی و تهیه شاخصه های استقلالیت با کمیسیون همکاری نماید که این پیشنهاد مورد قبول فیفا نیز قرار گرفت. همچنان اعضای کمیسیون وعده سپردند که فعالیت های ذیل را برای بهبود اوضاع کمیسیون و روند انتخابات انجام دهند.

  1. تهیهٔ کارت وسایط به نهادهای ناظر جهت تسهیل رفت و آمد شان به کمیسیون انتخابات؛
  2. مطالعهٔ گزارش و شریک سازی نظریات خویش الی روز شنبه مورخ ۲۵ سنبله با فیفا؛
  3. تهیه شاخصه های معرف استقلالیت کمیسیون بصورت کتبی در همکاری موسسهٔ فیفا؛
  4. توجه جدی به پیشنهادات سالم و سازندهٔ نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد بهبود مراحل مختلف انتخاباتی و سعی به تطبیق آن.

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر