در این دسته هیچ مطلبی وجود ندارد. اگر در این صفحه زیر مجموعه‌ای وجود داشته باشد، ممکن است در زیر مجموعه ها مطلب وجود داشته باشد.

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر