راپور عمومی نظارت از انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی

به ادامه برگذاری و تطبیق پروسه های ملی٬ اینک کشور ما بعد از مدت ها انتظار به منظور ایجاد و تاسیس پارلمان (قوه مقننه) که یکی از ارکان متشکله نظام های دیموکراتیک و از نیاز های مبرم کنونی جامه ما میباشد٬ صفحه جدیدی از صفحات تاریخ را به همکاری ملل متحدوست جهان٬ برگه گشود و با بر گذاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی٬ گام مثبت دیگری را در راستای اعمال پروسه صلح و نهادینه ساختن دیموکراسی که لازمه و فرا گیر جامعه مرفه و قانونمند می باشد٬ بگذارد. که میتوان گفت تطبیق این روند به یقین پیام است برای سیروتکامل کشور به سوی اعمال حاکمیت قانون.
تدویر انتخابات مذکور به تطبیق و تکمیل مواد موافقتنامه بن و دوره انتقالی نقطه پایانی بخشیده ولی شروع است برای آغاز دوره جدید پرخم و پیچ جهت نیل به آینده روشن و درخشان.

ادامه مطلب...

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۲۰۰۹

بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فيفا) مراتب قدردا ني خود را ازآنعده مامورين دولت و كارمندان انتخابات ي ، فعالان سياسى و اعضا ي احزاب س ياسي ، كانديدان و كارمندان روز انتخابات ، كه با ناظران ما همكار ي كرده ، روند كار آنها را تسهيل
نموده و براي آنها فرصت ها ي را به م نظور انكشاف يك تصو ير واضح و روشن از روند انتخابات فراهم ساخته اند اعلام ميكند. اين پروسه از طر يق همكاري رهبري برنامه توسعه ملل متحد (يوان دي پي) ممكن شد. فيفا از هيات منتخب برنامه عمران ملل متحد به خاطر پشتيباني و هماهنگي شان سپاسگزار است. اين گزارش كارو تلاش خستگي ناپذير و تعهد 7137 ناظر فيفا را كه علي رغم تهد ي دات امن يت ي كوشيده اند از طر ي ق ارائه اطلاعات منظم و دقيق، از برگزاري انتخابات شفاف و معتبر اطمينان بدهند، مورد تاييد قرار مي دهد.ما اين گزارش را به جامعه مدني در حال توسعه در كشور ما ن اهدا مي كن يم. از همه مهمتر ، ما ا ين تلاش را بر اي آن خانواده هايي كه عزيزان شان را در طول روند انتخابات از دست داد ند وقف مي كنيم . ممكن است ما با انجام اين كار درد آنها را نتوانيم كاهش بدهيم ، اما حداقل مي توانيم در زنده نگهداشتن خاطرات پيشگامان حركت به سو ي ايجاد ي ك افغانستان دموكرات ي كتلاش بكنيم.

ادامه مطلب ...

راپور نظارت از شمارش مجدد آرای شورای ولایتی ننگرهار

بعداز ادعا های مکرر یکتعداد از کاندیدای شورای ولایتی ولایت ننگرهار مبنی بر دستبرد در نتایج آرا ، کمیسیون انتخابات تصمیم گرفت تا آرای مربوط به شورای ولایتی این ولایت را مجددا شمارش نماید. شمارش مجدد در دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت ننگرهار در حضور نمایندگان کاندیدان ، نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی و ناظرین بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بتاریخ 14 عقرب آغاز و بتاریخ 23 عقرب خاتمه یافت. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به وسیله 3 تن از ناظرین ولایتی خود این روند را بطور مکمل نظارت نمود و راپور مختصر را پیرامون آن ذیلا ارائه میدارد.

راپورخلاصه از پروژه " نقش جامعه مدنی در اصلاح قانون انتخابات"

بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان یکی از نهاد های معتبر وبیطرف جامعه مدنی کشور بوده که هدف بارز آن نهادینه ساختن و تقویت پروسه دیموکراسی در کشور میباشد. بنیاد بعد از آوان تاسیس(جوزای 1383 ) عمدتاً تلاش های مهم وخسته گی ناپذیرخود را درجهت  زمینه سازی برای تدویرانتخابات آزاد وعادلانه هم از طریق نظارت برانتخابات وهم از طریق اجرای برخی تحقیقات و گفتگوها با جوانب مختلف شامل در انتخابات، انجام داده است ونتایج آنرا جهت اصلاح به سمع مردم ونهادهای  مربوط رسانیده است. روی همرفته برنامه های حاضرنیزیکی ازتلاش های بنیاد در راستای دریافت نقاط قابل اصلاح درقانون انتخابات و تقویت میکانیزم بررسی ورسیده گی به شکایات واعتراضات انتخاباتی میباشد که میخواهد آنرا ضمن این راپور در دو بخش جداگانه که نخست در مورد نقاط قابل اصلاح درقانون انتخابات وبخش دومی در رابطه به تقویت میکانیزم بررسی ورسیده گی به شکایات انتخاباتی، باشما شریک ساخته وحمایت وسیع نهادهای مدنی را دراین راستا جلب نماید.

ادامه مطلب ...

گزارش شفافیت دارایی های سیاسی

بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان ( فیفا) از همکاری ها و کارمشترک آن نهادهایی که “فیفا” را در تطبیق این پروژه حمایت نموده اند، اظهار سپاس مینماید. جا دارد تا دراينجا ازمسوولين و نمايندگان وزارت هاي محترم عدلیه، مالیه و امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست عمومی اداره امور دولت، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون مستقل انتخابات، احزاب سیاسي و نامزدان اشتراک کننده در انتخابات قبلی که علی الرغم مصروفيت کاری شان حاضرشده اند ضمن مصاحبه ها معلوماتی را در اختیارما قرار دهند، به صورت خاص اظهار سپاس و قدردانی نموده و از همکارانم در دفتر مرکزی بنیاد که با تلاش و تعهد یافته‫های این گزارش را تحلیل و بررسی نموده‫اند نیز ابراز سپاس نمایم. موفقیت های مزید شانرا در اجرای وظایف محوله شان از بارگاه خداوند متعال خواهانیم.

ادامه مطلب ...

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر