گزارش نظارت از انتخابات ولسی جرگه 1389

انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) افغانستان زمینه را برای چهار مین ماموریت نظارت ملی فیفا مساعد کرد. در جریان تمام مراحل انتخابات از نام نویسی کاندیدان گرفته تا آغاز به کار پارلمان جدید٬ گزارش های ماموریت نظارت فیفا توجه را به نواقص ریشه دار در نظام انتخابات معطوف و بر قوریت اصلاحات گسترده در این نظام تاکید کرد. اصلاحاتی که فیفا از کلیه دستاندرکاران می خواهد تا صادقانه و بدون تاخیر تیشتر شروع کنند.

انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) پر چالش ترین انتخابات افغانستان بود. منازعه مسلحانه و خشونت بار انتخاباتی کار صد ها مشاهد دراز مدت و هزار مشاهد کوتاه مدت فیفا را در بسیاری از بخش های کشور به مخاطره افکند.

بهبود اوضاع امنیتی در جنوب کشور به تویق افتاد٬ وضع مملکت در خزان نا امن تر از اوضاع کشور در اوایل تابستان بود. ناکامی های اداری کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بیش از پیش به روند مناقشه زده انتخابات لطمه زد.

ادامه مطلب ...

گزارش نظارت از انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹

زنان منحیث اعضای فعال در پروسه دموکراتیک بعد از سقوط حاکمیت مستبد طالبان٬ یکبار دیگر در تاریخ افغانستان تبارز نمودند. آنها به اساس حمایتهای قانونی برای کسب کرسی های پارلمانی با هم به رقابت پرداخته٬ در مبارزات انتخاباتی اشتراک و در نهاد های انتخاباتی ایفای وظیفه نمودند٬ در راستای آگاهی دهی در مورد انتخابات به اموزش مردم مبادرت ورزیده و از مراکز رای دهی حین انتخابات نظارت کردند.
بعد از دوره طالبان٬ ۶۸ نماینده از طبقه اناث در نتیجه پارلمانی ۱۳۸۴ به ولسی جرگه را یافتند که ۱۹ تن از آنها بلندترین آراء را رد ولایات خود کسب کرده بوند. هم اکنون تعدادی از این قانونگذار ان به حیث سیاستمداران مطرح و قابل احترام در سر تا سر کشور ه حساب می آیند. دستاورد های این زنان باعث تشویق زنان دیگر نیز شده تا وادر عرصه سیاسی کشور گرند.
در انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹ زنان بیشتر از بیش برای کسب کرسی های پارلمان به رقابت پرداختند که در نتیجه ۶۹ زن موفق به کسب کرسی در ولسی جرگه گردیند. این رقم ۲۸ در صد تامی کرسی های ولسی جرگه را شامل می شود.
زنان افغان برای رسیدن به این دستاور دها و در برابر خلاها و نواقص ٬ تلاش بسیار نمودند اما پیشروی به سوی یک جامعه ای که در ان تمامی زنان و مردان در سیاستهای ملی از فرصتهای مساوی بر خورداد باشند با مواهعی همچون تتعصبات دوامدار در مقابل اشتراک زنان در زندگی اجتماعی و ناگام ماندن سیاستها در شناسایی عواملی که باعث تمایز بین زنان و مردان در پروسه انتخابات میگردد همراه است.

ادامه مطلب...

گزارش مختصر از عملکرد محکمه اختصاصی انتخابات

بتاریخ 7 جدی 1389 به پیشنهاد ستره محکمه جمهوری اسلامی و منظوری رئیس جمهور محکمه اختصاصی رسیده گی به قضایای انتخابات ولسی جرگه 1389 که در ترکیب ان 5 تن از قضات ستره محکمه منحیث( اعضا) و 10 تن از( پرسونل اداری) شاملند، ایجاد گردید. ریس این محکمه در اولین کنفرانس مطبوعاتی محکمه مورخ 13 جدی 1389 محکمه را یک محکمه اختصاصی خواند و ایجاد انرا به اساس ماده 32 قانون تشکیل وصلاحیت محاکم یک امر مطابق به قانون قلمداد کرد. ایجاد محکمه عکس العمل های گوناگون را به همراه داشت. چنانچه اعضای ولسی جرگه ایجاد محکمه انتخابات را یک عمل مخالف قانون اساسی و قانون انتخابات خواندند. ولی کاندیدان معترض از ایجاد این محکمه استقبال نمودند.

بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا) با در نظر داشت حفظ اعتبار نظام انتخاباتی در کشور نگرانی عمیق خودرا درزمینه بتاریخ 8 جدی 1389 طی اعلامیه مطبوعاتی از طریق رسانه های همه گانی به نشر رساند. در این اعلامیه بنیاد هرگونه تصمیم و مداخله مقامات عدلی و قضایی در پروسه و نتایج انتخابات را مغایر قوانین و مقررات حاکم بر انتخابات دانسته، رسیده گی به تخلفات انتخاباتی و اعلام نتایج انتخابات را از صلاحیت های قانونی ادارات انتخاباتی خواند.

بنیاد همچنان از طریق حضور فعال در مباحثات مطبوعاتی تلویزیون ها و رادیوهای ملی و بین المللی، بر موضع خویش تاکید نموده، خواستار رعایت احترام از جانب ارگانهای عدلی به نظام انتخاباتی کشور گردید.

علیرغم مخالفت ها در مورد ایجاد و عملکرد محکمه اختصاصی این محکمه بتاریخ 7 دلو 1389 عملآ به کار خود اغاز نمود.

نظارت از امور مالی کمپاین ها در انتخابات 1389 ولسی جرگه

پول نقش اساسی ومحوری  را در انتخابات افغانستان بازی می کند. این گزارش مصارف و امور مالی یک تعداد از کاندیدان ولایت کابل را به نمایندگی از سایر کاندیدان در جریان مبارزات انتخاباتی ولسی جرگه سال 1389 و میزان رعایت

قوانین و مقررات مربوط توسط این کاندیدان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

گزارش پنجم نظارتی از انتخابات ولسی جرگه سال 1389 : از روند شمارش آرا تا اعلان نتایج ابتدایی آرا

مقدمه: ناظرین فیفا به ادامه نظارت از مراحل مختلف روند رأی دهی ،  از روند شمارش آرا ، جمع آوری و تطبیق آرا وبازشماری آرا نیز نظارت نموده اند.هم زمان با آن کارمندان در دفتر مرکزی بسته های شامل تخلفات روز انتخابات را بعد از موثق سازی به منظور رسیدگی همراه جزئیات وشواهد با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک ساختند.گزارش حاضر خلاصه ای از فعالیتها و دست آوردهای فیفا را در روزهای بعد از روز انتخابات ارائه می کند.

شریک سازی تخلفات روز انتخابات همراه جزئیات و شواهد :

اولین بسته شکایات انتخاباتی در تاریخ اول میزان سال 1389 به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شد که حاوی معلومات در مورد قضایای 400 مرکز رأی دهی از 28 ولایت بود. دومین بسته حاوی معلومات در مورد  قضایای 490 مرکز رأی دهی از 31 ولایت بود. در تاریخ 18 میزان ،بسته سوم که حاوی 693 قضیه  با جزئیات ، همراه 13 حلقه سی دی تصویری و عکس از تخلفات انتخاباتی مربوط به 24  ولایت  با کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک ساخته شد .در مجموع فیفا شواهد ومعلومات مربوط به 890 قضیه جدی از 31 ولایت را با هر دو نهاد انتخاباتی شریک ساخته است . اکثر قضایا شامل پر کردن صندوقها ،تهدید رأی دهندگان ،استعمال کارت جعلی و رأی دهی در غیاب افراد بوده است.

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر