گزارش نظارتی: انتخابات ۱۳۹۳

بهتاریخ 32 حمل و 12 جوزای سال 3131 ، مردم افغانستان بهعنوان وظیفه شهروندی خود دو بار بهپای صندوقهای رای رفتند تا رییس جمهور جدید و نمایندگان شوراهای ولایتی را انتخاب نمایند. انتخابات 3131 ، سومین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات
شوراهای ولایتی پس از سقوط گروه طالبان و شکلگیری دولت جدید محسوب میگردد. دور نخست انتخابات ریاستجمهوری 3131 همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی بهتاریخ 32 حمل 3131 در سرتاسر افغانستان برگزار شد که از میان 1 نامزد، دوکتور عبدالله عبدالله با 24 درصد و داکتر اشرفغنی با 11 درصد رای به دور دوم رفتند؛ در این دور داکتر زلمی رسول و عبدربالرسول سیاف، بهترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند. حضور انبوه مردم بهپای صندوقهای رای در این دور انتخابات، خبر از این میدهد که انتخابات بهعنوان یک روند دموکراتیک رفتهرفته در کشور به سوی نهادینهشدن در حرکت میباشد و استقبال مردم از آن نیز افزایش چشمگیری یافته است.
با اعلان نتایج نهایی انتخابات 32 حمل ریاستجمهوری، مشخص شد که دو نامزد پیشتاز این دور – دوکتور عبدالله عبدالله و داکتر محمد اشرفغنی – با آنکه رای قابل ملاحظهای مردم را بهخود اختصاص داده بودند، ولی نصاب لازم برای پیروزی را بهدست نیاوردند
که منجر به رقابت نفس گیر هردو در دور دوم انتخابات شد. دور دوم انتخابات ریاستجمهوری که بهتاریخ 12 برگزار شد، در افغانستان یک رویداد بیپیشینه بود و مردم و نهادهای مسوول قبلا تجربه آن را نداشتند. در این دور، مقامات دولتی و شماری از نامزدان حمایت خود را از دو نامزد پیشتاز ریاستجمهوری اعلام کردند، تا کمکم رقابت سیاسی بین دو نامزد رنگ بیشتری بگیرد.
دوره کاری رییسجمهور بر اساس قانون اساسی کشور مدت پنج سال و از شوراهای ولایتی چهار سال میباشد. انتخابات شوراهای ولایتی در سالهای 3111 و 3131 همزمان با انتخابات ریاستجمهوری برگزار گردید، در حالیکه در سال 3114 با انتخابات شورای
ملی یکجا برگزار شده بود.
در انتخابات ریاستجمهوری 3131 جمعا 12 نفر نامهای خود را بهخاطر احراز پست ریاستجمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات بهثبت رسانیده بودند که پس از ارزیابی اسناد و مدارک آنان در مطابقت به شرایط وضعشده در قانون، بهتعداد یازده تن آنان بهعنوان نامزد در فهرست نهایی راه یافتند.

ضمایم گزارش ...  گزارش نظارتی: انتخابات ۱۳۹۳

نظارت از جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ۱۳۹۳

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) از جریان کمپاین انتخاباتی ۱۳۹۳ ریاست جمهوری در ۳۴ ولایت از طریق ۲۰۰ ناظر خود نظارت نموده است. نظارت از روند کمپاین ای انتخابات کاندیدان بر شفافیت٬ آزاد و عادلانه بودن ان کمک نموده و مشروعیت انتخابات را تقویت می بخشد. بر علاوه موجودیت ادارات قانونی برای تامین عدالت در پروسه و تعهد ارگان های دولتی برای حفظ بی طرفی در پروسه میتواند در بر گزاری انتخابات آزاد٬ عادلانه در یک کشور موثر باشد.

ادامه مطلب ...

گزارش ابتدائی از جریان رای دهی انتخابات ۱۳۹۳

این گزارش فشرده از یافته های نظارتی تبیشتر از ۹۵۰۰ مشاهد انتخاباتی فیفا است که انتخابات ۱۶ حمل ۱۳۹۳ از سراسر کشور است. دراین گزارش مقدماتی  کوشش شده است که تنها به نوعیت موارد نا هنجاری های انتخاباتی و تعداد آنها با تشخیص جغرافیا ان ارایه شود. جزیات هر قضیه با معلومات مستند آن در فیفا به کمیسیون مستقل سمع شکایات انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات ارایه میدارد تا غرض تحقیقات و بررسی بیشتر آنها مورد استفاده قرار بگیرد.

ادامه مطلب...

آقای «جانداد سپین‌غر» رییس اجراییوی فیفا در گفت‌وگو با روزنامه ماندگار:

شرایط دشوار، زنان را از کاندیداشدن محروم می‎کند
ناجیه نوری
«بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان – فیفا»، ابراز نگرانی می‎کند که شرایط سختِ کمیسیون مستقل انتخابات برای نامزدان انتخابات ریاست‎جمهوری، مانع حضور زنان در فهرست نامزدان انتخابات می‎شود.
این نهاد همچنان از کمیسیون انتخابات می‎خواهد که مکانیزمی را برای جلوگیری از استفادۀ کارت‎های تقلبی در پروسۀ ثبت‌نام نامزدان انتخابات ایجاد کند.
همچنان، شماری از آگاهان شرایط وضع شده در قانون انتخابات برای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را غیردموکراتیک و سخت‎گیرانه می‎دانند.

بر اساس قانون، نامزدان انتخابات ریاست‏‎جمهوری باید «یک میلیون افغانی» به طور ضمانت به کمیسیون بپردازند و «صدهزار کارت رأی‌دهی» را نیز با خود داشته باشند.
جان‌داد سپین‌غر، رییس اجراییه‌یی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید: مسألة اساسی این است که آیا کمیسیون انتخابات برای تثبیت این‌که آیا این کارت‌ها جلعی اند یا اصلی و آیا این کارت‌ها تکراری هستند یا خیر، چه مکانیزمی دارد.
او افزود، اگر برای بررسی این مسایل و چک کردن کارت‌های ارایه شده، مکانیزمی وجود نداشته باشد، حتا اگر تعداد کارت‌ها را افزایش دهند، بازهم برای بسیاری از افراد شرایط سخت نخواهد بود.
به گفته‌ی وی، شرایط قانون انتخابات تا یک حدی می‌تواند از تعدد کاندیدان جلوگیری کند؛ اما این شرایط باید در حدی باشد که ورود نامزدان خوب را مساعد بسازد.
رییس اجراییه‌یی فیفا تأکید کرد، زمانی‌که شمار نامزدان کم باشد، از نظر تخنیکی تطبیق پروسه برای کمیسیون آسان می‌شود، مصارف ورق رأی و مصارف شمارش کم می‌شود و بالاخره انتخاب برای مردم آسان‌تر خواهد شد.
آقای سپین‌غر شرایط نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را تا اندازه‌ای غیردموکراتیک می‌داند و می‌گوید که اگر شرایط تنگ باشد، برای بعضی از قشرها و به خصوص زنان مشکلات ایجاد خواهد شد و از حق نامزدی محروم خواهند شد.
او معتقد است، چنین شرایطی برای کاندیدان زن می‌تواند یک مانع باشد، چرا که زنان از لحاظ اجتماعی وابسته به خانواده‌ها و مردها اند.
سپین‌غر تصریح کرد، اما نباید فراموش کرد که ارایۀ کارت نمی‌تواند مانع باشد، زیرا جمع‌آوری این تعداد کارت برای زنانی‌که محبوب اند، کار مشکلی نیست؛ ولی مسألۀ یک میلیون افغانی پول می‌تواند یک مانع باشد.

فیفا یافته‌های نظارتی خود را از مرحله‌ی اول ثبت‌نام رای‌دهندگان با رسانه‌ها در میان گذاشت

فیفا، یافته‌های نظارتی خود از مرحله‌ی اول ثبت‌نام رای‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393را طی یک کنفرانس مطبوعاتی، با کمیسیون مستقل ا نتخابات، رسانه‌ها، جامعه‌ی مدنی رسما در میان گذاشت. مرحله‌ی اول روند ثبت‌نام رای‌دهندگان از پنجم جوازی سال روان آغاز گردید و به‌مدت دو ماه ادامه داشت. به‌اساس ارقامی که از طرف کمیسیون به‌نشر رسیده‌است، در این مرحله به‌تعداد (287538) تن در سراسر کشور کارت‌های رای‌دهی اخذ کرده‌اند.

جانداد سپین‌غر، رییس اجراییوی فیفا، در این کنفرانس، ضمن اشاره به کاستی‌ها و تخلفات در حین اجرای این مرحله، گفت براساس مشاهدات فیفا در 24 ولایت کشور، در کل این روند به موفقیت به‌سر رسیده است. آقای سپین‌غر گفت: «به‌اساس مشاهدات فیفا، با وجودی که این روند در کل کامیاب بوده، اما در عین حال در برخی محلات و در مناطق مختلف کشور، مواردی از چالش‌های امنیتی، بی‌نظمی‌ها، تخطی از طرزالعمل ثبت‌نام و تخلفات از قوانین انتخاباتی نیز از سوی مشاهدین فیفا ثبت شده است.»
رییس اجراییوی فیفا، با بیان این‌که تخطی‌ها و بی‌نظمی‌ها در حدی نیست که روند این پروسه را خدشه‌دار کند، افزود. «ما جدا نگران ادامه‌ی مواردی از تخطی‌ها و کاستی‌ها در مرحله‌ی دوم ثبت‌نام هستیم.»
چالش‌های امنیتی، بازوبسته‌شدن مراکز خلاف تقسیم‌اوقات رسمی، مشکلات و نارسایی‌های وسایل تخنیکی، عدم دقت در نگهداری مواد حساس انتخاباتی، عدم دقت در بررسی اسناد معتبر، نامناسب‌بودن و عدم حضور پولیس زن در محلات زنانه، توزیع کارت‌های متعدد به افراد واحد، توزیع کارت در غیاب افراد، عدم بی‌طرفی کارمندان کمیسیون از مواردی بود که در این گزارش فیفا از مشاهده‌ی مرحله‌ی اول ثبت‌نام از آن به‌عنوان تخطی از طرز‌العمل و بی‌نظمی‌های انتخاباتی در حین اجرای مرحله‌ی اول ثبت‌نام یادآوری شده است.

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر