اعلامیه اصول اساسی برای اشتراک معنی دار - زنان و جوانان در روند انتخابات

شناسایی اصول برای هر کاری، مقدم بر انجام آن کار است. اصول مشترک، در واقع یک اصول حداقلی است. به این معنا که از میان انبوه اصل‌ ها، ممکن تعدادی کمی از آن اولویت پنداشته شود. جمع‌ آوری این اصول، زمانی ممکن است که عوامل دخیل در هر موضوعی، اصول و دیدگاه های خود را مطرح کنند و سپس هر یک از آن‌ها به صورت مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد. (فیفا) پس از مباحث و گفت و گوهای مشترک گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان و زنان، این اصول را ترتیب نموده است. گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان و زنان به همکاری تخنیکی و تسهیلاتی (فیفا) مدت زیادی میباشد فعالیت مینماید. این گروه با تشکیل جلسات منظم، در تلاش این بودند تا اصول مشترک را دریافت و شناسایی کند، کاری که درست پس ازدو ماه جلسات هماهنگی و کاری روی طرح‌ها و پیشنهادات، به‌ نتیجه مورد نظر دست یافتند و محصول آن اصولی است که اکنون در اختیارشما است.
تقویت سهم معنی دار زنان و جوانان، که به‌عنوان ارکان و پایه‌ های اساسی نظام دموکراتیک در کشور می‌باشد، نقش اساسی در تحکیم و پایداری دموکراسی دارد. (فیفا) به‌ عنوان یک نهاد مسلکی در بخش نظارت از روند اصلاحات انتخاباتی، می‌خواهد با جمع‌ آوری دیدگاه‌ ها و نظریات فعالین و متخصصین حقوق زنان و جوانان در رابطه به روند مشارکت معنی دار زنان و جوانان، اصول اساسی را در زمینه تدوین و آن را با مردم، شورای ملی، نهاد های ذیربط در عرصه انتخابات و حکومت افغانستان شریک سازند.
هدف اساسی (فیفا) از این برنامه، تقویت سهم سیاسی زنان و جوانان در انتخابات های است که در کشور دایر میگردد. زنان و جوانان، مانند سایر شهروندان برای کسب قدرت رقابت می‌کنند، فلهذا به منظور مشارکت معنی دار زنان و جوانان، (فیفا) اقدام به طرح اصول ذیل نمودند.
این اصول، شامل دو مبحث و 20 اصل می‌باشد. که از سوی نمایندگان شورای ملی، احزاب سیاسی، نهاد های جامعه ی مدنی و رسانه‌ های همگانی کشور که در ترکیب گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان و جوانان فعالیت دارند به‌عنوان اصول اساسی برای اشتراک معنی دار زنان و جوانان شناسایی شده است. در بخش اول، اشاره به‌ اصول اساسی برای اشتراک معنی دار زنان و در بخش دوم آن راجع به اشتراک معنی دار جوانان اشاره شده است.

برای ادا مه مطلب اعلامیه را دانلود نمایید

گزارش جلسه دادخواهی گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان با خانم حبیبه سرابی

درابتدا جلسه مریم آروین (مسول بخش زنان وجوانان فیفا) درضمن معرفی گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان از تدویر جلسات مشورتی درهشت زون کشورومباحث گروپی درشش زون کشوریادآورشده افزود که هدف از راه اندازی این جلسات بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان دراریکه های سیاسی و همچنان ارزیابی کارکرد آنعده از زنان که فعلا دراریکه های قدرت حضوردارند را تشکیل میداد. وی اضافه کرد که درنتیجه این گزارش ما دریافتیم که رقم حضورزنان درسطح تصمیم گیری قرارذیل میباشد.

• حضوردو زن به عنوان والی که متاسفانه بعد از اندک زمانی یکی ازاین خانم را ازمقام ولایت برطرف نمودند؛
• ازجمله 365 ولسوالی رسمی و12 غیررسمی صرف یک خانم به عنوان ولسوال؛
• وحضوردو خانم درسفارت خانه ها.
درادامه جلسه خانم حبیبه سرابی ازکارکردهای فیفا درراستای حقوق زنان واخیرا ترتیب گزارش توحیدی از جلسات مشورتی ومباحث گروپی ابراز سپاس وقدردانی نموده افزودکه: من از اول یک چهره سیاسی بی طرف بودم با وجودیکه دراوایل بین دو تیم انتخاباتی تنش های موجود بود اما خوشبختانه دربین خانم های که دراین دوتیم بودند این مشکلات موجود نبود.وی افزود زمانی که من با هریک ازاین خانم ها تماس گرفتم پاسخ مثبت ارایه نمودند، او به مشکلات که بین زنان درعموم وجوددارد وباعث عقب نگهداشتن زنان شده وفضا را برای حضورسایر زنان تنگ میسازد نیز اشاره کرد.او علاوه نمود که ازابتدا تاحال تلاش ما برای رشد زنان بوده وکوشش کردیم تا برای زنان مثمرواقع شویم. واین حالت را که زن درواقع سد راه ...

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

جلسه کمیته کاری گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان

زمان : 8 دلو 1394 مطابق 28 جنوری 2016
مکان : دفتر خانم سیما غنی
اشتراک کنندگان :اعضای کمیته کاری گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان ( عادله بهرام ، سیما غنی ، گل مکل صافی، رویا دوست، نوریه حقنگر، وحیده روسولی، خانم سلجوقی، مریم آروین ،وژمه عزیزی ).

جلسه اول کمیته کاری گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان به تاریخ 8 دلو 1394مطابق 28 جنوری 2016 دردفتر خانم سیما غنی با اشتراک اعضای کمیته کاری گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان تدویر یافت. ضمن این جلسه به موارد آتی توافق صورت گرفته و پلان کاری کمیته وضرب العجل فعالیت ها نیز مشخص گردید.

  • دریافت ضعف های زنان که در سطح تصمیم گیری هستند و تدویر کورس های ـآموزشی جهت از بین بردن ضعف ها.
  • مشخص کردن دونر هایکه در راستای تحقق حقوق زنان کار میکند..
  • تشخیص لست ولایت،ولسوالی هایکه زنان میتوانند منحیث والی و ولسوال کار بکنند.
  • تشخیص ریاست های وزارت خانه ها در ولایت که زنان میتوانند در آن کار بنمایند.
  • تشخیص معینیت ها وزارت خانه هایکه زنان در آن منحیث معین ایفا وظیفه کرده میتوانند.
  • جمع آوری 3-5 خلص سوانح برای پست ها متذکره برای کاندید شدن .
  • آماده کردن لست قوانین ،فرامین که سهمیه برای زنان در نظر گرفته شده است .
  • تشخیص تسهیلات و ضرورت های خانم هایکه در سطح تصمیم گیری قرار دارند.
  • آماده کردن لست زنان نخبه در سطح ولایات و مرکز.

استقبال حکومت از گزارش «زنان و مشارکت سیاسی» موسسه‌ی فیفا

گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان مورخ 25 جنوری سال 2016 جلسه‌ای را با حضور مشاوروین ریاست اجراییه، ریاست جمهوری، نماینده‌ی بانوی اول، اعضای پارلمان، فعالان حقوق زنان، روسای نهاد‌ها، احزاب سیاسی، وزارت امور زنان در مقر ریاست اجراییه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برگزار نمود. هدف این جلسه دادخواهی را رایزنی و بحث در رابطه به ازدیاد و تقویت سهم زنان در کرسی‌های سیاسی و مدیریتی تشکیل می‌داد.
در این جلسه، گزارش تهیه شده فیفا از 8 زون کشور پیرامون «زنان و مشارکت سیاسی» به بحث گرفته شد. در آغاز جلسه خانم حبیبه سرابی مشاور امور زنان و جوانان ریاست اجراییه و عضو گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان پیرامون موضوع صحبت نموده و از گزارش تهیه‌شده فیفا ابراز سپاس و امتنان نمودند. ایشان در سخنان خویش یافته‌های فیفا را در راستای مشارکت سیاسی زنان مثمر دانسته و خواهان دادخواهی در خصوص یافته‌ها و پشنهادات ذکرشده در گزارش گردید.

متعاقبا خانم مریم آروین مسوول بخش زنان و جوانان فیفا و تسهیل‌کننده گروه، ضمن ابراز قدردانی از مشاور امور زنان و جوانان ریاست اجراییه به‌خاطر فراهم‌سازی زمینه این جلسه، در رابطه به یافته‌های گزارش زنان و مشارکت سیاسی معلومات ارایه نمود.

خانم مریم آروین مسوول بخش جوانان و زنان افزود: «اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان که تعدادشان به 20 تن می رسد، متشکل از زنان فعال و نخبه از نهادهای مدنی، شورای ملی، شوراهای ولایتی، احزاب سیاسی، کمیسیون‌های مستقل، رسانه¬ها و نهادهای دولتی می‌باشد که به صورت منظم جلسات خود در رابطه به تقویت و حمایت از حضور سیاسی زنان در پروسه‌های سیاسی، برگزار می‌کند.» او گفت فیفا به منظور گسترش فعالیت‌ها، دریافت چالش‌ها فراراه اشتراک زنان در پروسه‌های سیاسی و افزایش کمی و کیفی مشارکت زنان، جلسات مشورتی و مباحث گروپی را در ولایات کشور (بلخ، کابل، هرات، ننگرهار، بدخشان، بامیان، کندهار و پکتیا) نیز داشته تا فعالیت خود را به سطح ولایات گسترش دهد.خانم مریم آروین گفت: علاوه بر جلسات دادخواهی برای مشارکت سیاسی زنان در مرکز، فیفا تلاش نمود تا با دخیل ساختن زنان از سراسر کشور، نظریات و دیدگاه‌های آن‌ها را در راستای بهبودی پروسه‌های سیاسی با خود داشته باشد. به همین منظور، فیفا مباحث گروپی را در 8 ولایت و جلسات مشورتی را در 6 ولایت کشور به راه انداخت و مجموعاً به تعداد 233 نفر در این جلسات شرکت نموده بودند که از آن میان تمامی 77 اشتراک کننده در مباحث گروپی را زنان تشکیل می‌داد و از 156 اشتراک‌کننده در جلسات مشورتی، 109 تن آن‌ها نیز زنان بودند.

ادامه مطلب...

ارزیابی مشارکت سیاسی زنان در انتخابات 1393

مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) به همکاری کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، شبکه زنان افغان، مرکز تعلیمی زنان افغان، و شبکه اکسین کنفرانسی را تحت عنوان «مشارکت سیاسی زنان در انتخابات 1393» بتاریخ 8 جدی، 1393 در هوتل پارک ستار شهر کابل دایر نمود تا مشارکت سیاسی زنان را در انتخابات 1393 ارزیابی نمائید. بیشتر از 160 تن از نماینده‌گان نهادهای جامعه‌مدنی، احزاب سیاسی، نهاد های دفاع از حقوق زنان، اعضای شورا ولایتی، اعضای پارلمان، اعضای کمیسیون های انتخاباتی، نماینده های وزارت امور زنان و نماینده های وزارت امور داخله در این کنفرانس اشتراک نموده بودند.
دستآوردها، فرصت های آینده و مشارکت سیاسی زنان در انتخابات 1393 توسط دو «پنل» به بحث و ارزیابی گرفته شد. اعضای پنل نخست عبارت بودند از: محترم محمد یوسف رشید (رئیس اجرائیه فیفا)، محترمه ریدا عظیمی (معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی)، محترمه لیلا احراری (کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات)، محترمه گلالی نور صافی (عضو مجلس نمایندگان)، محترمه مارخ یوسفزی (نماینده وزارت امور زنان) و محترم حقیقی (نماینده وزارت امور داخله). در همین حال اعضای پنل دومی عبارت بودند از: محترمه حبیبه سرابی ( کاندیدا معاونیت ریاست جمهوری)، محترمه خاطره اسحقزی ( عضو شورای ولایتی کابل)، آزیتا رفعت (عضو تیم تحول و تداوم)، محترمه گل مکی صافی (عضو تیم اصلاحات و همگرایی)، محترمه روشن مشعل ( عضو شبکه زنان افغان) و محترمه حمیرا ثاقب (نماینده شبکه اکسین).

برای دریافت گزارش نهای کانفرانس ارزیابی مشارکت سیاسی زنان در انتخابات ۱۳۹۳ به لینک ذیل مراجعه نمایید

گزارش را دانلود نمایید

 

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر