جلسه‌ی گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان با وزارت امور زنان به‌منظور طرح پالیسی پیشنهادی انتخابات

جلسه‌ی گروه دادخواهی به منظور بحث بالای طرح پالیسی پیشنهادی مبنی بر تقویت حضور فعال زنان در انتخابات، با اشتراك نمایندگان این گروه و معین اداری وزارت امور زنان، روز پنجشنبه مورخ 16 قوس سال جاری از ساعت 9:00 تا 10:00 صبح در وزارت مذكور برگزار گردید.
هدف از برگزاری این جلسه، شریك ساختن پالیسی پیشنهادی با وزارت امور زنان و دریافت نظریات و پیشنهادات در این زمینه بود؛ كه در نتیجه، گروه دادخواهی توانست حمایت وزارت امور زنان را در رابطه كسب كند.
فوزیه حبیبی، معین اداری و مالی وزارت امور زنان ضمن قدردانی از ابتكار موسسه‌ی فیفا جهت طرح پالیسی پیشنهادی و تشكیل گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان، اظهار داشت كه بحث روی این پالیسی را شامل آجندای مجلس رهبری این وزارت‌خانه ساخته و نماینده این نهاد را نیز به گروه دادخواهی معرفی خواهند نمود. خانم حبیبی همچنین تاكید کرد كه در صورت تصویب این پالیسی، وزارت بودجه كافی در اختیار دارد تا به زودترین فرصت پالیسی مذكور را در سطح كشور تطبیق نماید.

2012/12/09

پیشنهادات فیفا برای تقویت پالیسی انتخاباتی وزارت امور زنان

بخش امور زنان موسسه‌ی فیفا، به تاریخ 8 نوامبر 2012، نشستی را به‌منظور بحث و گفتگو در مورد ارایه‌ی پیشنهادات پالیسی انتخاباتی وزارت امور زنان، برگزار کرد. شرکت‌کنندگان در این نشست، تعداد زیادی از زنان سرشناس و فعال عرصه‌ی حقوق زنان، آن‌هایی که به هدف دست‌یافتن زنان به حقوق سیاسی‌شان تلاش می‌کنند، شامل می‌شد.
با توجه به تمامی مشکلات و چالش‌هایی که زنان در چهار دور گذشته‌ی انتخابات چه به‌عنوان کاندیدا و یا رای‌دهنده با آن روبرور بودند، طرح پالیسی مشخص در این زمینه از سوی فیفا به وزارت امور زنان، در میان گذاشته شد، تا این نهاد به عنوان مرجع رسمی فعال در عرصه حقوق زنان، قادر شود نقش خود را در جهت حمایت حقوق سیاسی زنان در انتخاباب پیش‌رو، موثرانه ایفا نماید.
در آغاز این نشست، پس از بیان هدف این جلسه، طرح پالیسی یاد شده به صورت فشرده به شرکت‌کنندگان معرفی شد. همچنین، مسوول امور زنان فیفا، نکات اساسی طرح را به صورت برجسته ذریعه‌ی پاورپانیت به معرفی گرفت. سپس به شرکت‌کنندگان فرصت داده شد تا با ارایه‌ی دیدگاه‌ها، پرسش‌ها و پیشنهادات خود را ابراز بدارند تا طرح یاد شده، هرچه بیشتر پربارتر و بی‌نقض گردد. همچنین، شرکت‌کنندگان این جلسه، از برگزاری این گونه جلسات و تهیه‌ی پیش‌نویس پالیسی انتخاباتی به وزارت امور زنان، از موسسه‌ی فیفا تقدیر و قدردانی کردند و این طرح از طرف آن‌ها تایید شد.
شرکت‌کنندگان همچنین با پیشنهاد فیفا موافقت کردند تا کمیته‌ی را که متشکل از نخبگان سیاسی، فعالان حقوق زن و نماینده‌ی وزارت امور زنان، تشکیل دهند. آن‌ها همچنین روی کارهایی که باید کمیته‌ی یاد‌شده انجام بدهد؛ و همچنان مسوولیت‌های اعضای که عضو آن می‌باشند، بحث و تصامیم لازم را اتخاذ کردند. بر اساس این فیصله، قرار بر آن شد که کمیته‌ی یادشده هر 15 روز در میان به‌خاطر ایجاد نکته‌نظرهای و پیشنهادات موثر، برگزار شود.
در اخیر، تصمیم بر آن شد که جلسه بعدی در تاریخ 22 نوامبر در دفتر فیفا برگزار شود.

 

طرح پیشنهادی موسسهً انتخابات ازاد و عادلانه افغانستان در مورد پالیسی انتخاباتی وزارت امور زنان

موسسه انتخابات ازاد و عادلانه افغانستان (فیفا) به این باور است که وزارت امور زنان منحیث یک نهاد ملی حامی حقوق زنان در کشور نقش موثر و بسزای داشته و میتواند با تقویت این نقش تغییرات مثبت را در سهم گیری سیاسی زنان در پروسه انتخابات ادا نماید. هویدا ست که چالشهای زیادی در برابر مشارکت سیاسی زنان در افغانستان وجود دارد و لازم است از طریق کاهش این چالشها نقش زنان بطور روز افزون در پروسه های سیاسی تقویت شود. به همین ملحوظ بنیاد فیفا باور دارد هرگاه زمینه ها و فرصتهای ضروری بیشتر در قوانین تسجیل و عملی گردد، میشود زنان را در ایفای نقش فعال در انتخابات و سایر پروسه های سیاسی و دموکراتیک کمک کرد.
ایجاد پالیسی خاص بمنظور حمایت از تقویت حضور زنان درانتخابات: موسسهً فیفا به این باور است، هرگاه وزارت امور زنان پالیسی خاصی را که ازهر لحاظ حمایت کننده مشارکت فعال زنان در انتخابات باشد، ایجاد و به منصه اجرا بگذارد، میتواند سبب تقویت نقش زنان در انتخابات گردد.
حمایت از حضور زنان منحیث کارکنان انتخاباتی و نا ظرین: از انجاییکه کمبود کارکنان و ناظرین زن در پروسه انتخابات تاثیرات منفی بر مشارکت زنان در انتخابات داشته و از این ناحیه چالش جدی تلقی میگردد، این پالیسی باید حضور فعال زنان را منحیث کارکنان انتخاباتی و ناظرین در ادارات انتخاباتی و نهاد های ناظر تضمین نماید.
جلب توجه نهاد های امنیتی به مسوولیت های قانونی شان درجهت تامین مصونیت کاندیدان زن در پروسه انتخابات: طوریکه تجربه نظارت از پروسه های قبلی انتخابات نشان داده است، کاندیدان زن در انتخابات با تهدیدات جدی امنیتی روبرو بوده اند، چنانچه تعداد از این کاندیدان حین دوره نامزدی به اساس تهدیدات مجبور به انصراف شده یا مورد حمله مستقیم قرار گرفته و یا با رفتارهای خشن و اخطاریه های شدید هم از جانب مخالفین مسلح دولت و هم از جانب زورمندان محلی و بنیاد گرایان مذهبی روبرو بوده اند.

خلاصه گزارش فیفا در رابطه به طرح پیشنهادی در عرصه انتخابات به وزارت امور زنان جهت بهبود مشارکت زنان در انتخابات

بتاریخ 21 حمل سال جاری جلسۀ در مورد طرح پالیسی پیشنهادی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) در وزارت محترم امور زنان دایر گردید. در این مجلس از جانب وزارت امور زنان معین مسلکی محترمه سعیده مژگان مصطفوی رؤسا و مشاورین این وزارت اشتراک داشتند و از جانب موسسه فیفا محترم جانداد سپین غر رئیس اجرائیه ، نعیم اصغری مسول بخش پروگرام و مسول بخش زنان اشتراک کرده بودند.

ادامه مطلب...

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر