مرکز منابع فیفا

جوانان عزیز علاقمند به مطالعه
مرکز منابع فیفا در سال 2013 ایجاد گردیده است که دارای کتب متعدد در رشته های متفاوت به زبان های مختلف میباشد.
مرکز منابع- فیفا شامل سهولت های ذیل میباشد
-کتب معتدد در رشته های حقوق،سیاست،ادب،فرهنگ،تاریخ ،اجتماعیات،اسلامیات،اقتصاد،اداره و مدیریت،فلسفله ،جامعه شناسی ،روش های تحقیق ،زبان ومجموعه قوانین
-نشرات موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ...
-نشرات نهاد همکار فیفا
-انترنیت سریع
-کمپیوتر
-پرنتر
-ماشین فوتوکاپی
-لست کتب
-میز مطالعه
-فضایی آرام
جهت معلومات بیشتر به ادرس و شماره تماس ذیل به تماس شوید.
دهمزنگ ،کوچه حجاری و نجاری پهلوی پوهنتون خوارزمی و تلویزیون جهان
شماره تماس:0799310664

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر