گزارش همایش معرفی جوانان برترسال


موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) همایش را تحت عنوان معرفی جوانان برترسال به‌ تاریخ 15 فبروری 2017 مطابق 27 دلو 1395 برگزارنمود. این همایش به منظورمعرفی 17 تن از جوانان برتر سال 1395 با اشتراک 100 تن نمایندگان نهاد های مختلف چون(مشاورین ریاست جمهوری ،نمایندگان ولسی جرگه ومشران جرگه، نمایندگان کمیته های جوانان احزاب سیاسی ، نمایندگان نهاد های بین المللی،فعالین حقوق جوانان و نمایندگان جامعه مدنی ومحصلین جوان ) درهوتل صافی لند مارک راه اندازی نمود.
در این همایش، افزون بر معرفی اهداف همایش، ارایه پریزنتیشن یافته های گزارش برنامه جوانان وپروسه های سیاسی (انتخابات) که به منظور بلند بردن سطح آگاهی وبینش سیاسی جوانان درسال پار راه اندازی گردیده بود، دورنما،چالش ها وفرصت های بعدی فراراه جوانان برترسال ضمن یک پنل به بحث گرفته شد.
اعضای پنل: ابومسلم شیرزاد(گرداننده برنامه های سیاسی)،احمد جاوید آریا(ریس نهاد خدماتی زنان افغان)،احمد خالد وقار(اداره امورریاست جمهوری)،احمد نصیر حیران(عضوپارلمان جوان)،بشیراحمد قاسانی(ژورنالیست فعال)،پامیرحساس(کارمند ریاست تکنالوژی و ارتباطی ولسی جرگه(،رنگینه کارگر(عضوشورای ملی)،سلطان شاه صفاری(استاد دانشگاه)،شیرمحمد انتظار(سخنگوی والی دایکندی)،صبری اندر(ریس موقت پارلمان جوان)،عبدالغفارنظری (مدیرارشد درکمپنی خصوصی)،کویتا صدیقی(معاون نهاد غذایی جهانی)،مریم حسینی(عضوشورای ولایتی کابل)،منیژه رامزی(سخنگوی سازمان خط نو)،فرحنازفروتن(گزارشگرسیاسی)،نورولی خپلواک(گرداننده برنامه های سیاسی)،واکمن امین صمیم(ژورنالیست فعال)،مریم آروین(تسهیل کننده پنل).

جوان موفق سال

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان – فیفا به سلسله فعالیت های خود در راستا تقویت مشارکت سیاسی جوانان اینک برنامه معرفی جوان موفق سال برای بار دوم را روی دست گرفته است. فلهذا فورم زیرین را به منظور معلومات و کاندید کردن خود به حیث جوان موفق پر نماید بعدا تمام فورم های جمع آوری شده مطابق معیار های از قبل تعین شده توسط هیئت با صلاحیت بررسی و افراد که معیارهای جوان موفق سال را پوره نمود باشند با ایشان تماس وبه مصاحبه دعوت میگردند. لطفآ فورم را خانه پوری نموده و قبل از تاریخ 30 نوامبر 2016٬ ساعت ۱۱:۵۹ بعد از ظهر ارسال نمایید.

برای این پست درخواسته ارسال دارید

گزارش همایش برای تقویت مشارکت سیاسی جوانان

 

بخش زنان و جوانان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) همایش را تحت عنوان تقویت مشارکت سیاسی جوانان برای پیشکش نمودن گزارش جوانان وانتخابات: گزارش برنامه آگاهی دهی و معرفی کتاب چهره های جوان در آن 13 نفر ازجوانان موفق به عنوان جوانان نخبه معرفی گردیده تدویر نمودند. همایش تقویت مشارکت سیاسی جوانان به تاریخ 27 حوت 1394 مطابق 17 مارچ 2016 میلادی درهوتل صافی لند مارک شهر کابل با اشتراک 130 تن اشتراک‌ کنندگان از نمایندگان در شورای ملی (ولسی جرگه و مشران جرگه) و نمایندگان از نهادهای جامعه‌ی مدنی که در راستای حقوق جوانان کارمینمایند، معنیت جوانان ، اعضای کمیته جوانان احزاب سیاسی مطرح درکشور ومحصلین تشکیل میداد، دایر گردید، در این کنفرانس، افزون بر پیشکش نمودن گزارش برنامه آگاهی دهی برای جوانان، معرفی جوانان نخبه ویادآوری از دستا ورد ها چالش ها وفرصت های بعدی درضمن یک پنل به بحث گرفته شد.

اعضای پنل: اعضای پنل را هریک محترم داکترفرامرزتمنا(رییس مرکزمطالعات استراتیژیک وزارت امورخارجه)،محترم مجیب مهرداد (سخنگو وزارت معارف)،محترم ظفر علی رنجبر(رییس منابع بشری وزارت شهر سازی)،محترم فهیم صدیقی (رییس سازمان خط نو)،محترم نعیم نظری (ژورنالست فعال)،محترمه سکینه حسینی(وکیل شورای ولایتی)،محترمه مرسل منصوری(گرداننده برنامه های سیاسی)،محترمه حبیبه قادری(وکیل شورای ولایتی کابل)، محترم فیاض غیاثی (رییس منابع بشری تذکره های الکترونیکی) تشکیل میداند.

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

 

چهره های جوان

برای کتاب چهرهای جوان و معرفی چهرهای جوان گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان که به همکاری تخنیکی و تسهیلاتی فیفا ایجاد گردیده است جلسات متعددی را با جوانان تدویر نمودند و طی این جلسات لیست 20 نفری را ازگتگوری های مختلف (وکلای جوان پارلمان، اعضای جوان شوراهای ولایتی، دولت، رسانه ها و اعضای جامعه مدنی) ترتیب نمودند. معیاراتی که در نظر گرفته شده سن ( به اساس پالیسی ملی جوانان، جوان به کسی اطلاق میشود که بین سنین 18 تا 37 سال باشد. درجه تحصیلی، تجربه کاری و نفوذگذاری شان در عرصه اجتماعی می باشند، که متعاقبا بعد از ترتیب لیست و پرسشنامه که شامل دو بخش ( بیوگرافی و مصاحبه ) بود ترتیب گردید. از 20 نفر جوان، تنها موفق به مصاحبه با 11 نفر آنها شدیم. بعد از ختم مصاحبه مواد جمع آوری مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت که در فورمت مشخص تدوین شد. در مورد نحوه اخذ مصاحبه باید گفت جوانانیکه در مرکز کشور بودند در ملاقات های جداگانه با آنها مصاحبه صورت گرفت و جوانانیکه در ولایات دیگر کشور بودند مصاحبه آنها توسط تلیفون و ارسال ایمیل صورت گرفت. در این کتاب دونفر از جوانان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به معرفی گرفته شده اند. معیارات که در این معرفی در نظر گرفته شده بود سن، تحصیل و تعهد شان در امورات کاری میباشد.
قابل یاد آوری است که معرفی چهرهای جوان یک اقدام جدید بوده و این معرفی ها در آینده هم جریان دارد و کوشش صورت میگیرد تا تمامی چهره های جوان معرفی و از آموخته های زندگی، چالشها و فرصت های ایشان استفاده به عمل آید.

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر