گزارش کنفرانس اعلامیه: «اصول اساسی اشتراک معنی دار- زنان وجوانان درروند انتخابات»

بخش زنان و جوانان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) کنفرانس را تحت عنوان اعلامیه اصول اساسی اشتراک معنی دارزنان وجوانان درروند انتخابات  به‌منظور پیشکش به نمایندگان ریاست جمهوری وریاست اجراییه که شامل 20 اصل درارتباط به مشکلات زنان وجوانان وارایه راه حل های پیشنهادی به مراجع مربوطه میگردید را به تاریخ  10 سنبله 1395 مطابق 31 آگست 2016 میلادی درهوتل کابل ستار شهر کابل با اشتراک 70 تن اشتراک‌کننده از نمایندگانی از کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون‌های انتخاباتی، مسوولین بخش‌های جندروکمیته جوانان احزاب سیاسی، نهادهای جامعه‌ی مدنی،اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان وتعدادی ازمحصلین دانشگاه ها  و نیز نمایندگانی از ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه، وزارت امورزنان، وزارت حج واوقاف تدویر نمود. در این کنفرانس، افزون بر معرفی اهداف، یافته‌های جلسات مشترک گروه های دادخواهی حقوق سیاسی زنان وجوانان، پیشنهادات متضمن اعلامیه، برنامه ها وتعهدات  اعضای پنل به بحث گرفته شد.

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر