نهاد های همکار فیفا در انتخابات سال ۱۳۹۳

شماره تماس آدرس الیکترونیکی اسم نهاد همکار دفتر زون ولایت اسم  شماره
 ۰۷۹۹۳۹۰۰۷۸   مشارکت ملی افغانستان کابل کابل دکتور محمد فیهی صادق ۱
۰۷۷۱۲۳۰۷۰۱    انجمن فرهنگی اجتماعی حرکت و امید  بامیان  بامیان  محمد ظاهر احسانی ۲
۰۷۷۲۸۲۶۴۴۵    بنیاد جوانان و توسعه   بامیان  دایکندی  محمد نبی میثاق  ۳
۰۷۹۹۰۰۰۲۶۶   این ایمیل در مقابل حملات اسپم محافظت می‌شود. برای دیدن آن نیاز به فعال کردن جاوااسکریپت دارید. موسسه انکشافی بنیاد برای افغانستان  هرات  بادغیس  یاسمین مهمند  ۴
    پارتنر ندارد    فراه    ۵
۰۷۸۶۷۱۵۴۷۰  این ایمیل در مقابل حملات اسپم محافظت می‌شود. برای دیدن آن نیاز به فعال کردن جاوااسکریپت دارید.  رادیو بوستان  بلخ جوزجان   زرغونه یوسف عزیزی  ۶
۰۷۰۵۱۰۰۲۴۴  این ایمیل در مقابل حملات اسپم محافظت می‌شود. برای دیدن آن نیاز به فعال کردن جاوااسکریپت دارید.  انجمن فرهنگی و اجتماعی عبدالحی گردیزی  پکتیا پکتیا  ذبیح الله شفق  ۷
۰۷۹۸۷۸۷۲۰۴    موسسه اجتماعی و انکشاف ملی جوانان افغانستان  هرات غور  ذکریا نجات  ۸
    پارتنر ندارد    نیمروز    ۹
۰۷۰۰۶۴۵۲۷۱    انجمن جوانان و محصلین ولات لوگر  کابل لوگر  عبدالحفیظ سیف نوری  ۱۰
۰۷۹۹۲۰۵۵۸۲     موسسه ملی و اجتماعی  جوانان افغانستان کابل میدان وردک  آرش بارک  ۱۱
۰۷۹۸۷۸۷۲۰۴    موسسه ارتقاء ظرفیت و انکشاف زنان  پکتیا  خوست   نوریالی صافی ۱۲
۰۷۷۱۲۳۷۸۸۰    کانون فرهنگی اجتماعی پیک غزنه  کابل غزنی  عطا الله بختیاری  ۱۳
 ۰۷۹۹۳۴۴۰۴۱   مجتمح حرکت خواهران افغانستان   بلخ فاریاب  دکتور کریمه حامد  ۱۴
۰۷۰۰۱۶۱۲۰۰    سنا  ننگر هار کنر محمد آصف روفی  ۱۵
۰۷۷۸۸۶۶۲۲۴    موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر   بلخ  سمنکان  برهان الدین  ۱۶
۰۷۰۰۱۵۰۲۵۴    انجمن اجتماعی فرهنگی انبیر   بلخ  سر پل  آتیلا نوری  ۱۷
۰۷۰۶۰۷۹۷۲۷  این ایمیل در مقابل حملات اسپم محافظت می‌شود. برای دیدن آن نیاز به فعال کردن جاوااسکریپت دارید.  Development  Education & Social Organization  کندهای اروزگان  بسم الله پښتون مل  ۱۸
 ۰۷۹۹۰۰۶۹۶۱   اتحادیه رشد خدمات اجتماعی زنان پروان   کابل  پروان  حبیبه عظیمی ۱۹
۰۷۰۰۵۰۲۲۶۳    معاونت برای دفاع از حقوق زنان  بلخ  بلخ  ملالی روشندل عثمانی  ۲۰
        پکتیکا    ۲۱
۰۷۷۴۱۶۴۰۰۰۳    انجمن اجتماعی امید  کابل  پنچشیر  فوزیه  ۲۲
۰۷۰۰۷۰۷۰۷۲     مساعدت و انکشاف میهن کندز  تخار  محمد شعیب شوکت  ۲۳
۰۷۹۹۰۳۹۴۱۰    موسسه باز سازی و انکشافی نوین  کندز  بغلان  محمد وسیم مومند  ۲۴
۰۷۰۰۴۷۲۵۳۲    انجمن اجتماعی زنان لغمان  ننگرهار  لغمان  جمیله خطیبی  ۲۵
۰۷۹۶۴۳۸۵۶۰    موسسه اجتماعی فرهنگی بانوان رسالت  کابل  کاپیسا  ساره سیرت  ۲۶
۰۷۷۷۷۷۶۱۲۲    فیفا نهاد همکار ندارد    نورستان    ۲۷
    د ځوانانو و حقوقو ملاتړ ټولنه 

ننگرهار 

ننگرهار  د ځوانانو د حقوقو ملاتړ ټولنه  ۲۸
۰۷۹۴۹۴۸۸۱۳    انجمن خبر نگاران هریوا  هرات  هرات  خدیجه نوری  ۲۹
۰۷۰۷۱۴۷۰۷۹   این ایمیل در مقابل حملات اسپم محافظت می‌شود. برای دیدن آن نیاز به فعال کردن جاوااسکریپت دارید. هلمند مډنی ټولنه  کندهار  هلمند  سردار محمد  ۳۰
۰۷۰۰۳۳۶۰۹۸    شاجوی اجتماعی او فرهنگی ټولنه  کندهار  زابل    ۳۱
۰۷۹۴۸۵۳۵۴۱    موسسه زنان و جوانان برای صلح و انکشاف  کندز  کندز  مریم سروش  ۳۲
۰۷۰۰۷۰۶۷۱۷    موسسه انکشاف و همکاری های افغانستان  کندز  بدخشان  پیمان بابک  ۳۳
۰۷۹۹۷۳۳۶۷۲    د افغانستان ځوانانو سراسری ټولنه  کندهار  کندهار  یعقوب شاه ببرکزی  ۳۴

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر