چهره های جوان

برای کتاب چهرهای جوان و معرفی چهرهای جوان گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان که به همکاری تخنیکی و تسهیلاتی فیفا ایجاد گردیده است جلسات متعددی را با جوانان تدویر نمودند و طی این جلسات لیست 20 نفری را ازگتگوری های مختلف (وکلای جوان پارلمان، اعضای جوان شوراهای ولایتی، دولت، رسانه ها و اعضای جامعه مدنی) ترتیب نمودند. معیاراتی که در نظر گرفته شده سن ( به اساس پالیسی ملی جوانان، جوان به کسی اطلاق میشود که بین سنین 18 تا 37 سال باشد. درجه تحصیلی، تجربه کاری و نفوذگذاری شان در عرصه اجتماعی می باشند، که متعاقبا بعد از ترتیب لیست و پرسشنامه که شامل دو بخش ( بیوگرافی و مصاحبه ) بود ترتیب گردید. از 20 نفر جوان، تنها موفق به مصاحبه با 11 نفر آنها شدیم. بعد از ختم مصاحبه مواد جمع آوری مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت که در فورمت مشخص تدوین شد. در مورد نحوه اخذ مصاحبه باید گفت جوانانیکه در مرکز کشور بودند در ملاقات های جداگانه با آنها مصاحبه صورت گرفت و جوانانیکه در ولایات دیگر کشور بودند مصاحبه آنها توسط تلیفون و ارسال ایمیل صورت گرفت. در این کتاب دونفر از جوانان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به معرفی گرفته شده اند. معیارات که در این معرفی در نظر گرفته شده بود سن، تحصیل و تعهد شان در امورات کاری میباشد.
قابل یاد آوری است که معرفی چهرهای جوان یک اقدام جدید بوده و این معرفی ها در آینده هم جریان دارد و کوشش صورت میگیرد تا تمامی چهره های جوان معرفی و از آموخته های زندگی، چالشها و فرصت های ایشان استفاده به عمل آید.

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

جوانان و انتخابات: گزارش برنامه آگاهی دهی

مشارکت سیاسی و انتخابات، میکانیزم هایی هستند که تمام اقشار واجد شرایط جامعه می توانند به وسیله آن در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخاب مدیران و نمایندگان سیاسی شان شرکت کرده و خواست و نظر خود را در امور جمعی متبلور سازند. فهم و شناخت جوانان از پروسه های سیاسی مخصوصا انتخابات و اهمیت آن مستلزم بلوغ فکری و همچنان طرح و تدوین برنامه های آموزشی مناسب و ارایه آن از مجرای رسانه های همگانی برای مردم و تطبیق برنامه های آموزشی می باشد تا مردم با استفاده از آن بتوانند از اهمیت رای خود برای تعیین نمایندگان مناسب و تعریف سرنوشت سیاسی جامعه، آگاهی لازم را حاصل نموده و در پروسه انتخابات شرکت نمایند.
در نظام هاي سياسي دنيا، مراجعه مستقيم يا غير مستقيم به آراء مردم و برگزاري انتخابات عمومي به عنوان اهرم اصلي جلب مشاركت مردم در امور اجتماع تلقي مي شود و از آنجا كه جوانان نیروهای بالنده اجتماع محسوب مي شوند، برنامه ريزان سياست و تئوري پردازان مسايل اجتماعي نقش آنان را جدي تلقي مي كنند. جوانان در هر جامعه، به دليل برخورداري از پتانسيل بالا و امكان حضور در فعاليت هاي اجتماعي، مورد توجه حكومت ها و احزاب سياسي هستند. بدين دليل تمرين دموكراسي و مشاركت سياسي در سنين پايين تر در شكل گيري انديشه سياسي جوانان نقش جدي را ايفا مي كنند.
حضور جوانان در انتخابات نشانگر روند تدریجی تحقق حقوق مدنی و سیاسی آنان در افغانستان می باشد. مشارکت جوانان در فعالیت های سیاسی در شرایط فعلی انکارناپذیر و ستودنی است. با وجودی این که هنوز مشارکت سیاسی جوانان در تمام نقاط به طور یکسان نیست و سهم عادلانه آنان با موانع حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون مواجه می باشد، با آن هم در این عرصه رشد چشمگیر را شاهد بودیم.

برای ادامه مطلب ګزارش را دانلود نمایید

مطالعه ساختار نظام آموزش و پرورش افغانستان

با گذشت بیش از یک دهه از شکل گیری حکومت جدید، وزارت های معارف و تحصیلات عالی با کمک و مساعدت مالی و لوجستیکی جامعه جهانی دوباره آغاز فعالیت نمودند. طبق آمار یونسکو ) 2149 (، میزان باسوادی بزرگسالان ) 45 به بالا( 54.33 % و بخش اناث 21.45 % تخمین شده است. سیستم فعلی تحصیلی در افغانستان بنابر نتایج حاصله از کنفرانس های سال 2115 و 2116 ، سیستم کریدیت میباشد. این سیستم مطابق با معیارهای بین المللی بوده که افغانستان توانسته است این سیستم را در موسسات و دانشگاههای تحصیلات عالی در سالهای گذشته
تطبیق نماید. هدف اساسی تطبیق و کاربرد این سیستم این است تا فعالیت و سهم گیری دانشجو در جریان عملیه آموزش بیشتر انکشاف و تقویت گردد. متاسفانه، سازمان بین المللی شفافیت، نظام آموزشی کشور را در رده ششم فاسدترین نظام آموزشی در جهان قرار داده است و اخیراً موسسه سیگار)اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان( از مکاتب و معلمین خیالی خبر داده است. چنین گزارشهای نشانگر ضعف و نا توانانی نظام آموزش می باشد. درین جزوه، خلاهای مشخصی در نظام آموزشی کشور ردیابی و پیشنهاد برای بهبودی آن ارائه شده است.
مراکز آموزشی زمانی میتوانند موثر واقع شوند که کیفیت آموزش در این مراکز بالا رود. دانشگاه های افغانستان متاسفانه بدلیل عوامل ناگوار دو دهه اخیر به دانشگاهای تدریسی با کیفیت بسیار پایین تبدیل شده اند. دانشگاهها همچنین در انجام تحقیقات علمی ضریب نزدیک به صفر را دارند. باید دانشگاهها از تولید دانش به سوی کارآفرینی در همه زمینه ها تغییر یابند.
پس از آنکه افغانستان 25 سال جنگ را پشت سرگذاشت و سیستم آموزشی کشور به ویرانه ای تبدیل گردید، با استقرار نظام قانونمند در کشور، مساله نظام آموزشی جدید بر ویرانه های جنگ مطرح شد . این در حالی بود که با رشد جهان امروزی در سایه آموزش و آگاهی، یک رستاخیز عمومی برای دانش اندوزی، ارتقای سواد و آگاهی میان بسیاری از خانواده های افغانی در شهرها و روستاها به وجود آمد. باوجود دستاورد های زیادی که در این عرصه حاصل گردیده است هنوز هم چالش های بزرگی در بخش امنیت و دسترسی به تعلیم و تربیه، کیفیت، پاسخگو بودن و اداره بر سر راه معارف افغانستان موجود اند . یکی از مسایل اساسی در نظام برنامه ریزی درسی، پاسخ به این پرسش است که تصمیمات برنامه های درسی باید توسط چه کسانی و در چه سطحی گرفته شود؟ نظام آموزشی کشور یک نظام متمرکز است که بر مکاتب دولتی اعمال میشود.
طوری که تمام تصامیم در وزارت معارف در کابل اخذ شده و ریاست های ولایتی صلاحیت تصمیم گیری محدودی دارند. چون نظام آموزشی کشور نظام متمرکز میباشد، بناً در حین فیصله و تصمیم خصوصیات نقاط و مناطق دور از مرکز تا حد زیادی نادیده گرفته میشود و توان پاسخ به نیاز های مناطق دور از مرکز کاهش می یابد.

ادامه مطلب ...

زنان و مشارکت سیاسی

جامعه‌شناسی سیاسی با تاکید بر اصل تاثیر جامعه بر سیاست، معتقد است جامعه سیاسی از گروه‌ها و نیروهایی تشکیل می‌شود که هر یک عهده‌دار نقشی خاصی در مشارکت سیاسی هستند. در این میان، موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی، بررسی تعاملات دولت‌ها و اقشار اجتماعی است. حضور زنان در عرصه‏های گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از جمله مسایل بحث‏‌برانگیز در مسایل اجتماعی کشورهاست؛ بدون شک حضور و مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان در کشورهای عقب‌‌مانده و در حال توسعه و بسیج‏ آن‏ها در قالب مشارکت موثر و سازمان‌یافته در فرآیند توسعه‏ جایگاه ویژه‏ای دارد. بررسی و ارزیابی برخورداری زنان از حقوق سیاسی و سهم آن‎‌ها در کرسی‌های انتخابی و مدیریتی، یکی از برنامه‌های اساسی در بحث مربوط به مشارکت سیاسی زنان می‌باشد. قانون اساسی افغانستان، بدون تفکیک جنسیتی، زن و مرد را به عنوان شهروندان برابر و صاحب حق و تکلیف یکسان تعریف کرده است. يکي از مباحث عمده مشارکت سیاسی، بر آن تعلق دارد که نشان دهد پويايي جامعه و دولت تا چه حد محصول فعال شدن شکاف‌هاي اجتماعي در طي زمان است. يکي از اين شکاف‌هاي اجتماعي، تفاوت جنسیتي است. شکاف جنسیتي به عنوان يک شکاف ساختاری از تقسيم جمعيت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود مي‌آيد. این شکاف بر حسب تفاوت و وسعت آن، در جوامع مختلف به اشکال مختلف متبلور می‌‎شود: از جوامع سنتی تا جوامع نوین و تا جوامع در حال گذار. در اين راستا به نظر مي‌رسد جامعه سياسي فعلي افغانستان به‌عنوان يک جامعه در حال گذار با وضعيت نامساوی بودن جنسیتي در امر مشارکت سیاسی مواجه باشد. زنان به‌عنوان قشر بزرگ از جامعه، در بیش از یک دهه تمرین حضور در حیات سیاسی را به درستی انجام داده‌اند. حضور هدفمند و معنادار آن‌ها در چندین دور انتخابات در کشور، مبین این واقعیت است. فراتر از حق رای، زنان پیشترفت‌های چشم‌گیر بیشتری در عرصه کسب کرسی‌های نمایندگی و مدیریتی در سطح مرکز و حکومت‌های محلی در ولایات داشتند. با این همه، تفاوت‌ها و شکاف‌های اجتماعی ناشی از مناسبات ناپسندفرهنگی و عنعنوی، باعث شده است که حضور صددرصدی زنان در حیات سیاسی با چالش‌های زیادی مواجه گردد. باور ما این است که فراهم‌آوری تسهیلات و دادخواهی برای حمایت قانونی از حضور زنان در عرصه سیاسی، می‌تواند افزون بر این که مشوق مفیدی برای زنان برای ایفای نقش بیشتر در عرصه سیاسی می‌باشد، توازن و برابری در مشارکت سیاسی را هم تا حدی قابل قبول، تامین می‌کند.

ادامه مطلب...

دموکراسی و انتخابات: برداشتهای مردم افغانستان

از مدت درازی بدینسو٬ یکی از بحثهای عمده در مورد آینده سیاسی افغانستان میان کار شناسان بین المللی در محور دو پرسش میچرخد: آیا افغانها دموکراسی را به عنوان شیوه حکومتداری می خواهند٬ و اگر چنین است٬ آیا انها واقعآ آماده پذیرش ساختار های دموکراتیک هستند؟

پس از ۱۲ سال همکاری میان افغانستان و جامعه بین المللی٬ مطرح کردن این گونه پرسش ها نا امید کننده است. در بهترین حالت٬ این سوالات نشانگر عدم موجودیت درک مورد نیازی برای شناختن یک جامعه پیچیده مانند افغانستان میباشد. در بدترین حالت٬ اینها توهین امیزترین رویکرد به مردمی است که برای استرداد٬ ارادیت و حق تعیین امور خود از زمان حمله اتحاد جماهیر شوروی سه دهه قبل مبارزه کرده اند.

آیا افغانها واقعآ برای دموکراسی آماده اند؟ در سال ۱۳۸۱ ٬ من به عنوان مسول ارتباط عامه و سخنگوی لویه جرگه اضطراری که در آین بیش از ۱۵۰۰ نماینده منتخب از سراسر کشور برای تعیین رییس  دولت موقت و تعیین مسیر آینده انکشاف سیاسی ملت گردهم امده بوند موظف بودم. از همان روز های اول دوره پسا طالبانی٬ من در بسیاری از گوشه و کنار این کشور اززابل تا کندز٬ از مزار تا خوست و از هلمند تا بامیان و ننگرهای شاهدی میل و رغبت مردم مان برای اشتراک در شکل دادن به آینده شان بوده ام. این شور و شوق و هیجان مردم مان برای توقیت روند ...

ادامه مطلب...

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر