اعلامیه‌ی مطبوعاتی فیفا در پیوند به اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات

اعلامیه‌ی مطبوعاتی فیفا در پیوند به اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات

«فیفا از اقدام کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی استقبال نموده و آن را گام اساسی برای بیرون‌رفت از بن‌بست موجود می‌داند. در در عین حال، فیفا از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد تا در قسمت مسوولیت‌ها و نقش‌هایی که نهادهای در قسمت برگزاری انتخابات بر عهده دارند، از همین حالا وضاحت لازم ارایه بدارند.»

برای نشر فوری/1 سرطان 1396

کابل – با وجود این‌که تاریخ اعلان‌شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات (16 سرطان 1397) در اوج فصل جنگی واقع می‌شود و معمولا در جنین شرایطی گراف واقعات امنیتی بالا می‌باشد، مدیریت امنیتی پروسه چالش عمده حساب می‌آید.؛ اما با آن‌هم فیفا توقع دارد برای تامین امنیت، حکومت و نهادهای امنیتی برنامه‌ها و اقدامات لازمه و بایسته را روی دست بگیرند. باید اذعان نمود که این تاریخ برای انتخابات پیش‌رو، ممکن بالای برگزای انتخابات ریاست‌جمهوری که در وقفه 8 ماهه پس از  این انتخابات در حمل سال 98 برگزار خواهد شد، تاثیرات خود را خواهد داشت. چون آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را محدود می‌سازد و برای کمیسیون دشوار خواهد بود تا تمامی لازمه‌ها اساسی و

گزارش کنفرانس نشر اعلامیه اصول اساسی اصلاحات انتخاباتی

موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) کنفرانسی را جهت نشر اعلامیه اصول اساسی اصلاحات انتخاباتی که به همکاری نمایندگان احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی طی پنج جلسه کاری تهیه شده بود، در هوتل انترکانتیننتال برگزار نمود. در این کنفرانس نمایندگان کمیسیون های انتخاباتی، اداره ارگان های محل، احصائیه مرکزی، اداره ثبت احوال نفوس و نمایندگان حکومت (ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه) نیز حضور داشتند. در ابتدا رئیس اجرائی فیفا روی اصلاحات انتخاباتی و مسوولیت های کمیسیون های انتخاباتی صحبت نموده، تاکید داشتند که کمیسیون های انتخاباتی باید شفافیت، استقلالیت، تخصص گرائي را در انجام مسوولیت های خویش در نظرداشته و با انتخابات منحیث یک پروسه برخورد نمایند نه یک پروژه. سپس محمد نعیم اصغری مسوول برنامه‌های انتخاباتی فیفا ضمن معرفی برنامه، ۴۱ اصل مندرج اعلامیه اصول اساسی اصلاحات انتخاباتی را که به کمیسیون های انتخاباتی، حکومت، شورای ملی، احزاب سیاسی، نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، رسانه های همگانی و جامعه جهانی مربوط میگردید را به خوانش گرفتند. بعدا هر یک از مهمانان شامل در پنل بالنوبه روی برنامه های کاری نهاد مربوطه خویش در قبال انتخابات و اصلاحات انتخاباتی صحبت نمودند. معاذالله دولتی کمشنر کمیسیون مستقل انتخابات ضمن یادآوری از تعین حوزه های انتخاباتی، متوازن سازی مراکز رایدهی، ابطال کارت های رایدهی، تهیه فهرست رایدهندگان، اصلاح ساختار تشکیلاتی کمیسیون، اصلاح طرزالعمل‌ها و معرفی رئیس دارالانشا منحیث اولویت های کاری کمیسیون انتخابات، وعده سپردند که با انتخابات منحث پروژه برخورد نخواهد شد بلکه در نهادینه سازی آن تلاش جدی خواهند نمود.

اجلاس دو روزه: بحث و گفتگو در مورد اصلاحات انتخاباتی و پشنهاد تهیه پلان عمل

مشکلات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ۱۳۹۳ تطبیق جدی اصلاحات انتخاباتی را به یکی از پیشرط های تشکیل حکومت وحدت ملی مبدل گردانید. حکومت مذکور نیز موضوع اصلاحات انتخاباتی را شامل توافقنامه سیاسی ساخته و تطبیق آنرا از اولویت های کاری خویش اعلان نمود. اما متاسفانه روند مذکور برای مدت طولانی به بن‌بست مواجه گردیده و از تطبیق بازماند تا بلاخره معرفی کمشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی در اول قوس سال جاری زمینه تطبیق مراحل بعدی اصلاحات انتخاباتی را توسط کمیسیون های مذکور مهیا ساخت. بدون شک، کمیسیون های جدبد انتخاباتی بدون همکاری حکومت، شورای ملی، احزاب ساسی، نهاد های جامعه مدنی، جامعه جهانی و سایر نهاد های ذیربط، قادر به تطبیق درست اصلاحات انتخاباتی نخواهد بود.
موسسهٔ فیفا نیز جهت حمایت از روند اصلاحات و انجام همکاری در این زمینه، مصاحبه ها و جلسات مشورتی را با تعدادی از رهبران احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی انجام داد ویافته های آنرا بعد از یک روند مشورتی با کتله وسیعی از نمایندگان احزاب سیاسی فعالین مدنی و حقوق زن و نمایندگان مردم در شورای ملی طی یک اجلاس بزرگ دو روزه مورخ ۱۷ و ۱۸ قوس به بحث و بررسی گرفت. در این اجلاس اشتراک کنندگان در گروپ های کاری روی موارد ذیل بحث و تبادل نظر نموده و برای اهم آنها برنامه عمل تهیه نمودند که اینک طی اعلامیه هذا با ارائه عناوین بسنده مینمائيم و طرح مکمل آنرا بعدا به کمیسیون مستقل انتخابات و سایر نهاد های مربوطه، رسما ارائه خواهیم کرد.

نشست مشترک نهاد های مشاهد انتخاباتی در پیوند به معرفی کمشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی

از آنجای که تطبیق اصلاحات انتخاباتی جهت بهبود پروسه انتخابات و احیای اعتماد مردم بالای پروسه مذکور و کمیسیون های انتخاباتی یکی از نیازمندی های جدی این روند محسوب میگردد بنا نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخاباتاز معرفی کمیشنران کمیسیون های جدید انتخابات استقبال نموده آنرا یک گام مثبت جهت تطبیق مراحل بعدی اصلاحات انتخاباتی و احیای اعتماد از میان رفته مردم بالای پروسه انتخابات و نهاد های انتخاباتی میداند. اما تطبیق مراحل بعدی اصلاحات انتخاباتی و احیای اعتماد مردم بالای پروسه و نهادهای انتخاباتی تنها با تغیر چهره ها ممکن به نظر نمیرسد مگر اینکه چهره های جدید فعالیت های خویش را مطابق به قوانین و ارزشهای کاری کمیسیون های انتخاباتی انجام دهند. برای اینکه اعضای جدید بتوانند در زمینه اصلاحات و اعتماد سازی موفق بدرآمده و برمشکلات موجود فرا راه انتخابات بعدی غالب آیند، گروی مشترک نهاد های انتخاباتی پشنهادات ذیل را به اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی ارائه می نمایند:

برای ادامه مطلب اعلامیه را دانلود نمایید

جریان اعلامیه مطبوعاتی گروه مشترک نهاد های جامعهٔ مدنی مرتبط به انتخابات در مورد کمیتهٔ گزینش و ارائه‌ٔ پیشنهاد ها

گروه مشترک نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات از تشکیل مجدد کمیته گزینش ابراز خرسندی نموده، آنرا قدم مثبت در راستای تطبیق اصلاحات انتخاباتی که یکی از نیازمندی های مبرم جامعه به شمار میرود تلقی می نماید. همچنان از تعهدات رئیس و اعضای کمیتهٔ مذکور در زمینهٔ حفظ استقلالیت نهاد، تامین شفافیت کاری و جلوگیر از مداخلات غیرقانونی، استقبال می نماید. 

کمیتهٔ گزینش منحیث نهاد بررسی کنندهٔ اسناد و تشخیص اهلیت و شایستگی کاندیدان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی، مرجع نهایت مهم در راستای معرفی اشخاص متخصص، متعهد و بی طرف جهت شکل گیری کمیسیون های معتبر و مستقل به شمار می رود. از اینرو نیاز است تا کارکرد این نهاد مطابق به مواد فرمان تقنینی انتخابات و به صورت دقیق، مسلکی، شفاف و دور از مداخلات انجام پذیرد. با وجود این که نظارت نهادهای مشاهد انتخاباتی از جلسات چند روزهٔ این نهاد نشان دهندهٔ دقت و سرعت کاری کمیته و حضور پررنگ رسانه ها و ناظرین می باشد؛ اما در ضمن، لازم است تا کمیتهٔ گزینش جهت بهبود هرچه بیشتر کارها، تامین بیشتر شفافیت و معرفی افراد واجد شرایط به ریاست جمهوری جهت عضویت در کمیسیون های انتخاباتی، به موارد آتی نیز توجه جدی نماید:

ادامه مطلب ...

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر