اجلاس دو روزه: بحث و گفتگو در مورد اصلاحات انتخاباتی و پشنهاد تهیه پلان عمل

مشکلات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ۱۳۹۳ تطبیق جدی اصلاحات انتخاباتی را به یکی از پیشرط های تشکیل حکومت وحدت ملی مبدل گردانید. حکومت مذکور نیز موضوع اصلاحات انتخاباتی را شامل توافقنامه سیاسی ساخته و تطبیق آنرا از اولویت های کاری خویش اعلان نمود. اما متاسفانه روند مذکور برای مدت طولانی به بن‌بست مواجه گردیده و از تطبیق بازماند تا بلاخره معرفی کمشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی در اول قوس سال جاری زمینه تطبیق مراحل بعدی اصلاحات انتخاباتی را توسط کمیسیون های مذکور مهیا ساخت. بدون شک، کمیسیون های جدبد انتخاباتی بدون همکاری حکومت، شورای ملی، احزاب ساسی، نهاد های جامعه مدنی، جامعه جهانی و سایر نهاد های ذیربط، قادر به تطبیق درست اصلاحات انتخاباتی نخواهد بود.
موسسهٔ فیفا نیز جهت حمایت از روند اصلاحات و انجام همکاری در این زمینه، مصاحبه ها و جلسات مشورتی را با تعدادی از رهبران احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی انجام داد ویافته های آنرا بعد از یک روند مشورتی با کتله وسیعی از نمایندگان احزاب سیاسی فعالین مدنی و حقوق زن و نمایندگان مردم در شورای ملی طی یک اجلاس بزرگ دو روزه مورخ ۱۷ و ۱۸ قوس به بحث و بررسی گرفت. در این اجلاس اشتراک کنندگان در گروپ های کاری روی موارد ذیل بحث و تبادل نظر نموده و برای اهم آنها برنامه عمل تهیه نمودند که اینک طی اعلامیه هذا با ارائه عناوین بسنده مینمائيم و طرح مکمل آنرا بعدا به کمیسیون مستقل انتخابات و سایر نهاد های مربوطه، رسما ارائه خواهیم کرد.

1. ایجاد فضای اعتماد و اتخاذ تدابیر جهت تامین شفافیت روند انتخابات؛
2. ترتیب فهرست رایدهندگان؛
3. تعین حوزه های انتخاباتی؛
4. سیستم انتخاباتی؛
5. مصارفات مالی مبارزات انتخاباتی؛
6. روند رایدهی و بررسی رایدهی الکترونیک؛
7. شمارش آرا و چگونگی اعلان نتایج؛
8. نقش نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخاباتی در روند انتخابات؛
9. تقویت نقش معنادار زنان در روند انتخابات.

و من الله توفیق

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر