• پنجمین جلسه هماهنگی با نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات

  پنجمین جلسه هماهنگی با نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات

 • چهارمین جلسهٔ هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات

  چهارمین جلسهٔ هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات

 • اعلامیه ی مطبوعاتی برای نشر فوری ۳ عقرب ۱۳۹۶

  اعلامیه ی مطبوعاتی برای نشر فوری ۳ عقرب ۱۳۹۶

 • جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

  جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

 • اعلامیه‌ی مطبوعاتی فیفا در پیوند به اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات

  اعلامیه‌ی مطبوعاتی فیفا در پیوند به اعلام زمان برگزاری...

 • دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

  دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

 • مشرانو جرگه شورای ملی از فیفا تقدیر کرد

  مشرانو جرگه شورای ملی از فیفا تقدیر کرد

 • نشست ولایتی در بامیان برگزار شد

  نشست ولایتی در بامیان برگزار شد

 • طرح پیشنهادی برنامه عمل برای اصلاحات انتخاباتی ثور 1396

  طرح پیشنهادی برنامه عمل برای اصلاحات انتخاباتی ثور 1396

 • جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

  جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

 • نگاهی بر کارکرد صد روز نخست کمیسیون انتخابات

  نگاهی بر کارکرد صد روز نخست کمیسیون انتخابات

 • گزارش همایش زنان دررهبری

  گزارش همایش زنان دررهبری

 • گزارش همایش معرفی جوانان برترسال

  گزارش همایش معرفی جوانان برترسال

 • اجلاس دو روزه: بحث و گفتگو در مورد اصلاحات انتخاباتی و پشنهاد تهیه پلان عمل

  اجلاس دو روزه: بحث و گفتگو در مورد اصلاحات انتخاباتی و...

 • مرکز منابع فیفا

  مرکز منابع فیفا

نقشه انتخابات ۲۰۱۴

جلسه گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان با مشاوریت امورزنان وجوانان فیفا

30 جوزا 1395
508 times

جلسه گروه داد خواهی حقوق سیاسی زنان به ریاست خانم حبیبه سرابی ( مشاور امورزنان وجوانان ) به روزسه شنبه درمقام ریاست اجراییه با اشتراک اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان ( نماینده ازپارلمان،مشاروین ریاست اجراییه ،وزارت امورزنان،احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی ، اعضای منشور زنان) درریاست اجراییه برگزارگردید. درابتدا خانم سرابی ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین افزود که ازآنجاییکه مسولیت کمیته مربود خانم سیما غنی و مریم جان آروین بود خوب است که توضیحات بیشتر را از ایشان داشته باشیم.
خانم سیما غنی درارتباط به شروع کارکمیته به حضارمعلومات ارایه نموده گفت که چند قبل فیفا تحقیق را به راه انداخت واشتراک زنان را درسطوح رهبری وسیاسی به بررسی گرفت ودرضمن چالش های زنان نیز شناسایی نمود، وی علاوه نمود فیفا درجلسه که با خانم سرابی درارتباط به شریک ساختن این گزارش داشت ایشان تقاضا نمودند تا روی این موارد بحث شده وتصمیم اتخاذگردد ودرین رابطه دادخواهی صورت گیرد . وی افزود قبل ازین نیز دو گروپ دادخواهی لست از زنان را داشتند وبا وزارت خانه ها ملاقات مینمودند اما کارشان مثمرواقع نشده وتغییرات چشم گیر نداشتند. وی گفت که ما خواستیم تا بدانیم که ضعف های ما زنان چیست تا درپی ازبین بردن آن شویم بنا کمیته ایجاد شدهوچالش هی زنان به بررسی گرفته شد ه ولست از زنان نخبه درسطح کشور دریافت گردید. البته این کار به همکاری تخنیکی فیفا صورت گرفت.وی اضافه نمود درمدت چهارماه کارکمیته هدف ما ترتیب لست وتکمیل آن بود تا به حضور تمامی اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان بیاوریم. وازحاضرین خواست تا اقدامات بعدی را مشخص نمایند.
درادامه مریم آروین(مسول بخش زنان وجوانان فیفا) درضمن سپاسگزاری از مشارویت ریاست اجراییه برای تسهیل نخستین جلسه گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان اضافه نمود که کمیته کاری گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان به اساس فیصله جلسه اولی ایجاد گردیده که اعضای کمیته کاری را خانم سیما غنی (عضو منشورزنان )،خانم حمیراثاقب(رییسه اکسین)،خانم گل مکی صافی(مشاورریاست اجراییه)،خانم عادله بهرام(رییسه حزب جمهوری خواهان)،خانم پرستو یاری( سکرترمقام مشاوریت ریاست اجراییه)،خانم رویا سادات(مسول رویا فلم)،خانم آمنه (نماینده اداره امور)، وحیده رسولی(مرکزتعلیمی زنان افغان)،مریم آورین (مسول بخش زنان وجوانان فیفا)،وژمه عزیزی(معاون بخش زنان وجوانان فیفا) تشکیل میداد.
کمیته درنخستین دیدار خویش روی نام و پلان کاری خود کارنموده وآنرا نهایی ساخت. وی علاوه کر که جا دارد ازخانم غنی برای ایجاد سهولت دربرگزاری جلسات کمیته کاری گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان درین راستا سپاسگزاری نمایم وی همچنان گفت که ما درقدم اول به یک سلسه موضوعات مشخص برای تهیه لست پرداختیم ازجمله :

• تشخیص ضعف های زنان 
• لست منابع حقوقی سهم بندی قانون برای زنان 
• لست دونرها
• لست پوهنتون ها
• تشخیص ولایات نظربه شرایط امنیتی 
• تشخیص ولسوالی ها 
• تشخیص وزارت خانه ها،معنیت ها ی وزارت خانه ها، ریاست های عموی ومستقل و سفارت خانه ها
وی اضافه نمود که ما درطی پنج جلسه موفق به ترتیب لست زنان نخبه گردیدیم وی از چالش های موجود نیز درزمینه بدست آوردن لست زنان نخبه از وزارت امورزنان یادآرو شده افزود که بالاخره کمیته تصمیم گرفت تا ذریعه یک مکتوب رسی خواهان لست زنان نخبه ازوزارت امورزنان شود که خوشتختانه روسای ولایات درظرف کمتر از سه روز این لست ها را دراختیار ما گذاشتند. وی از همکاری ولایت سمنگان در ارسال لست زنان نخبه وخلص سوانح تمامی زنان نخبه یادآورشده وگفت نیاز است تا ازایشان تقدیر به عمل آید.

متعا قبا خانم غنی علاوه نمود که ما قرار بود به زودی به این مرحله کارکمیته برسیم ولی به اثر کند کاری وزارت امورزنان کارکمیته چهارماه طول کشید. وی اضافه نمود که درطی جلسات ما درفت ابتدایی لست را آماده نمودیم ولی خواستیم با شما نیز مشوره نماییم زیرا ما از ولایت که ازنگاه امنیتی مشکل دارد ودراولویت کاری ما نیز نبوده لست از زنان نخبه را دریافت نمودیم که به مشورده شما میخواهیم این ولایات را نیز درلست خود بگنحانیم و بعدا پروسه ما کارعملی ترخودرا آغازنموده ودادخواهی نماییم.
درادامه خانم سرابی از خانم غنی برای دراختیار گذاشتن ظرفیت ومنابع خود برای زنان سپاسگزاری نموده افزود که ما برای یک آرمان بزرگ کارمینماییم بنا وزارت امورزنان باید درین راستا ما را همکاری نماید وی گفت که ما باید بسیار به احتیاط کارنمایم درعین حال که ترسو نباشیم اما محتاطانه کارکنیم تا با حساسیت ها مواجه نشویم .
خانم غنی علاوه کرد که اگر زنان درسطح ولایات استخدام شوند تعداد زنان درولایات کم استند ازین لحاظ زودتر به انظار عامه قرارمیگیرند که بالاخره جامعه حاضر به پذیرفتن زنان درسطوح تصمیم گیری خواهد شد.
خانم کروخی (نماینده پارلمان ) گقت که شرایط فعلی کشوررا باید درنظر گرفته اقدام نماییم تا دربرابرحساسیت های مردم واقع نگردیم. وی همچنین افزود که ما باید به ضعف های اعتراف نموده ودرپی ازبین بردن آن باشیم .زیرا گماشتن زنان به شکل سمبولیک میتواند صدمه به آینده هزاران زن جوان که درحال رشد است داشته باشد.
خانم سجیه (مشاورامورزنان وجوانان ریاست اجراییه) گفت که کمیته کاری خوبی را انجام داده است بنا خوب است تا اول روی این لست کارشود وبعدا لست های دیگر که دوستان شریک میسازند اضافه گردد وی پیشنهاد نمود که لست کنونی باید مکمل شده وبا نماینده های وزارت خانه های شریک ساخته شود وی وعده نمود که این کاررا ریاست اجراییه میتواند انجام دهد وبعد ازشریک ساختن لست ما باید جلسه هماهنگی با وزارت خانه ها وارگان های محل برگزار نماییم
خانم صافی عضو گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان گفت که لست همرای اعضای گروه شریک ساخته شود و ازاعضای گروه نیز خواسته شود تا لست های خود را شریک سازند وخانم گل مکل صافی گفت که تهیه لست کارآسان نبود زحمات زیادی کشیده شد درهر ولایت درجمع روسا یک زن رییس است اگر تعداد شان زیاد شود درایجاد روحیه به زنان کمک میکند.
دراخیر خانم سرابی ضمن جمع بندی جلسه پیشنهاد نمود تا جمع آوری لست زنان نخبه باید مطابق به یک میکانیرم صورت گیرد. ودرضمن به موارد ذیل توافق صورت گرفت.
- تقاضای لست زنان نخبه ازارگان های محل ضمن یک مکتوب رسمی 
- تدویر جلسه با کمیسون حقوق بشر وشبکه جامعه مدنی به منظور درخواست لست زنان نخبه 
- تدویر جلسه کلان اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان به ریاست خانم سرابی وشریک ساختن لست نهایی با اعضا 
- تدویر جلسات دادخواهی با ریاست جمهوری ،ریاست اجراییه ووزارت خانه
جلسه با تعهد یک تعداد ازاعضای گروه برای شریک ساختن لست زنان نخبه الی دو شنبه 6/6/2016 خاتمه یافت .

Rate this item
(0 votes)

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر