• پنجمین جلسه هماهنگی با نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات

  پنجمین جلسه هماهنگی با نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات

 • چهارمین جلسهٔ هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات

  چهارمین جلسهٔ هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات

 • اعلامیه ی مطبوعاتی برای نشر فوری ۳ عقرب ۱۳۹۶

  اعلامیه ی مطبوعاتی برای نشر فوری ۳ عقرب ۱۳۹۶

 • جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

  جلسهٔ هماهنگی فیفا با کمیسیون مستقل انتخابات

 • اعلامیه‌ی مطبوعاتی فیفا در پیوند به اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات

  اعلامیه‌ی مطبوعاتی فیفا در پیوند به اعلام زمان برگزاری...

 • دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

  دومین جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

 • مشرانو جرگه شورای ملی از فیفا تقدیر کرد

  مشرانو جرگه شورای ملی از فیفا تقدیر کرد

 • نشست ولایتی در بامیان برگزار شد

  نشست ولایتی در بامیان برگزار شد

 • طرح پیشنهادی برنامه عمل برای اصلاحات انتخاباتی ثور 1396

  طرح پیشنهادی برنامه عمل برای اصلاحات انتخاباتی ثور 1396

 • جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

  جلسه همآهنګی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات

 • نگاهی بر کارکرد صد روز نخست کمیسیون انتخابات

  نگاهی بر کارکرد صد روز نخست کمیسیون انتخابات

 • گزارش همایش زنان دررهبری

  گزارش همایش زنان دررهبری

 • گزارش همایش معرفی جوانان برترسال

  گزارش همایش معرفی جوانان برترسال

 • اجلاس دو روزه: بحث و گفتگو در مورد اصلاحات انتخاباتی و پشنهاد تهیه پلان عمل

  اجلاس دو روزه: بحث و گفتگو در مورد اصلاحات انتخاباتی و...

 • مرکز منابع فیفا

  مرکز منابع فیفا

نقشه انتخابات ۲۰۱۴

گزارش نظارت از روند مصاحبه کمیسیون انتخابات با کاندیدان پست ریاست دارالانشا

15 جدی 1395
431 times

مطابق ماده ۲۲ فرمان تقنینی شماره (۱۰۵) مصوب ۱۱/۶/۱۳۹۵، کمیسیون به منظور پیشبرد امور اداری و اجرائيوی دارای دارالانشأ میباشد که در رأس آن رئيس دارالانشا قرار دارد. رئیس دارالانشأ علاوه بر شرایط مندرج ماده دوازدهم این قانون دارای تجربه کاری حد اقل پنج سال در امور منابع بشری، مدیریت مالی و تکنالوژی معلوماتی باشد. کمیسیون به توافق آرأ از میان اشخاص واجد شرایط، سه تن را غرض احراز پست ریاست دارالانشأ به رئیس جمهور معرفی و رئیس جمهور از میان آنان یک تن را به حیث رئیس تعین می نماید. دارالانشا وظایف خود را مطابق احکام قانون و طرزالعمل های که از طرف کمیسیون تصویب میگردد، اجرا نموده و نزد کمیسیون مسؤل میباشد.
بادرنظرداشت مواد فوق الذکر دیده میشود که پست ریاست دارالانشای کمیسیون در قسمت شرایط احراز و شیوه استخدام با مشکلات قانونی مواجه است. در فقره ۲ ماده ۲۲ فرمان تقنینی برعلاوه شرایط مندرج ماده ۱۲ داشتن تجربه پنج ساله در مدیرت تکنالوژی را نیز یکی از شرایط احراز این پست ذکر نموده است در حالی که یکی از شرایط ماه ۱۲ داشتن تحصیلات عالی در رشته های حقوق، شرعیات، علوم سیاسی، مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و سایر رشته های مرتبط به آن میباشد. هرگاه شخصی دارای تحصیلات فوق الذکر باشد چگونه میتواند پنج سال تجربه کاری در تکنالوژی معلوماتی نیز داشته باشد. از طرف دیگر در فقره ۳ ماده ۲۲ فرمان تقنینی تسجیل شده است، «کمیسیون به توافق آرأ سه تن شخص واجد شرایط را جهت احراز پست به رئيس جمهور معرفی نماید» اما شیوه و روش شناسائی واجدین شرایط را مشخص نساخته است. با وجود مشکلات موجود در فرمان تقنینی، کمیسیون انتخابات شناسائی و انتخاب اشخاص واجد شرایط را تابع پروسهٔ علنی ساخت. پست مذکور از طریق ویب‌سایت کمیسیون به اعلان گذاشته شده و یک هفته مهلت داده شد تا متقاضیان اسناد خویش را به کمیسیون ارسال نمایند. قرار معلومات ارائه شده توسط معاون عملیاتی کمیسیون، ۷۶ تن متقاضی، اسناد خویش را به کمیسیون ارسال نمودند که ۳۶ تن آنها واجد شرایط شناخته شده و ۲۵ تن شان منحیث کاندیدان برتر شامل لست نهائی گردیدند. بعدا ایشان جهت مصاحبه به کمیسیون دعوت گردیدند و مصاحبه به ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ تاریخ ۱۳ جدی ۱۳۹۵ که مصادف است به ۲ جنوری ۲۰۱۷ در تالار ریاست کمیسیون برگزار گردید. در این روند ناظرین سه نهاد ناظر بر انتخابات و یک نهاد مدافع حقوق زن نیز جهت نظارت از روند حضور داشتند. 
مصاحبه از طرف تمام کمشنران کمیسیون انتخابات صورت میگرفت. سوالات از قبل تهیه شده و در داخل سه صندوق جابجا شده بودند. سوالات مذکور به سه کتگوری (حقوقی، انتخاباتی و مالی) تقسیم شده بودند که حقوقی آن نیز اکثرا مربوط قانون انتخابات میگردید. هر کاندید در زمان مصاحبهٔ خویش یک یک سوال از هرسه صندوق برداشته و به اعضای کمیسیون تسلیم میدادند تا سوالات مذکور توسط ایشان از کاندید مذکور مطرح شده و موصوف به ارائه پاسخ آن بپردازد. ناظرین نیز چند متر دور تر از میز مصاحبه قرار داشته و جریان پروسه را نظارت میکردند. مصاحبه الی ساعت ۵ عصر ادامه یافت که از جمله ۲۵ کاندید شامل در لست ۱ تن آنها به مصاحبه حاضر نشده بودند. با این همه، روند استخدام دارای نقاط قوت و ضعف بود که هرکدام را قرار ذیل مطالعه مینمائیم:

نقاط قوت:
1. اعلان پست دارالانشأ از طریق ویب سایت کمیسیون انتخابات: اعلان پست از طریق ویب سایت کمیسیون باعث گردید تا زمینه اشتراک برای تعدادی از شهروندان مساعد شده و با ارائه اسناد خویش شامل روند گردند. 
2. علنی بودن جلسه مصاحبه و حضور ناظرین ملی و بین المللی در این جلسه: علنی بودن جلسه و حضور ناظرین یکی از نقاط مثبت دیگر این جلسه محسوب میگردد چون حضور ایشان باعث میگردد تا چگونگی روند با مردم شریک ساخته شده و پیشنهادات سازنده برای بهبود آن ارائه گردد. 
3. حضور تمامی کمیشنران کمیسیون انتخابات در جریان مصاحبه: حضور تمامی کمشنران در جریان مصاحبه باعث پاسخگوئی همه کمشنران به مردم و جلوگیری از انتقادات بعدی ایشان بلای پروسه میگردد.
نقاط ضعف:
1. اعلان پست تنها از طریق ویب‌سایت کمیسیون انتخابات: کمیسیون انتخابات میتوانست به اعلان پست در ویب‌سایت خویش اکتفا نکرده، از طرق مختلف دیگر نیز آنرا به اعلان گذاشته و زمینه اشتراک کاندیدان بیشتری را مساعد سازد.
2. اندک بودن زمان دریافت درخواستی ها: از اینکه دسترسی مردم به وسایل الکترونیکی اندک میباشد و بیشتری از مردم دسترسی به ویب‌سایت کمیسیون انتخابات ندارند بنا تعین یک هفته مهلت برای جمع آوری اسناد متقاضیان، اندک به نظر میرسد.
3. واضح نبودن معیارهای ترجیحی جهت تهیه لست نهائی: برای اینکه مردم از شفافیت روند استخدام مطمئن گردند، نیاز بود تا معیارهای ترجیحی جهت تهیه لست نهائی کاندیدان با مردم یا حد اقل با نهاد های ناظر بر انتخابات شریک ساخته شود تا نهاد های مذکور با مقایسه معیار ها و توانائی های کاندیدان، از شفافیت روند به مردم اطمینان بدهند.
4. شریک نساختن طرزالعمل روند استخدام با نهاد های ناظر بر انتخابات: نهاد های ناظر بر انتخابات مطابق قانون انتخابات، مکلف اند روند های دموکراتیک را با تطبیق قانون و طرزالعمل های مربوطه نظارت نمایند از اینرو موجودیت طرزالعمل ها و شریک سازی آن جهت بهبود روند نظارت و کار کمیسیون انتخابات یک امر حتمی و لازمی محسوب میگردد. تا زمانی که طرزالعمل برای انجام کارهای کمیسیون وجود نداشته و با ناظرین شریک ساخته نشود، ناظرین قادر به نظارت معیاری و دادن اطمینان از شفافیت روند به مردم نخواهند شد. 
5. شریک نساختن فورمه های ارزیابی کاندیدان با ناظرین: نظر به اظهارات کمیشنران، ارزیابی کاندیدان بر اساس فورمه های از قبل تهیه شده صورت میگرفت اما فورمه های مذکور با ناظرین شریک ساخته نشدند تا ناظرین یافته های خویش را در پرتو فومه ها ارزیابی نموده و به تحلیل کاملتری در زمینه تصمیم گیری های کمشنران در قبال کاندیدان دست یابند. 
6. موجودیت امکان بیرون شدن سوالات به خارج از کمیته: از اینکه سوالات قبل از آغاز مصاحبه تهیه شده بودند بنا ایجاب مینمود تا سوالات بعد از تهیه، داخل صندوق ها شده و مهرلاک گردند و در زمان آغاز مصاحبه در حضور ناظرین مهرولاک های آن کنده شده و مورد استفاده قرار گیرند؛ اما متاسفانه چنین نشد و سوالات در زمان آغاز مصاحبه از طرف کارمندان ریاست کمیسیون آورده شده و به صندوق ها ریخته شدند. از اینرو امکان دارد که سوالات به بیرون درز نموده و در اختیار بعضی از کاندیدان قرار گرفته باشد.
7. علنی نبودن تصمیم گیری در مورد کاندیدان: با درنظرداشت در دسترس نبودن طرزالعمل و فورمه های ارزیابی کاندیدان در نزد ناظرین، ایجاب مینمود تا مصاحبهٔ کاندیدان در دو روز انجام شود و زمینه تصمیم گیری علنی در مورد کاندیدان فراهم گردد. کمیشنران میتوانستند نصف روز را مصاحبه نموده و در نصف دیگر آن نتایج اززیابی خویش را اعلان نموده و شفافیت پروسه را تامین نمایند. 
8. عدم دقت در بررسی اسناد کاندیدان: از اینکه در جریان مصاحبه تعدادی از کاندیدانی نیز حضور یافتند که معیارهای چون سن قانونی، تحصلات و تجربه کاری مرتبط به پست ریاست دارالانشأ را نداشتند بنا میتوان به این نتیجه رسید که دقت لازم در بررسی اسناد کاندیدان صورت نگرفته بود.
9. درنظر نگرفتن یکی از شرایط قانونی در انتخاب کاندیدان: چنانچه در بالا نیز تذکر بعمل آمد، تجربه کاری حد اقل پنج سال در تکنالوژی معلوماتی یکی از شرایط احراز پست ریاست دارالانشأ میباشد؛ اما متاسفانه در جریان معرفی کاندیدان دیده شد که تقریبا تمامی این کاندیدان شرط مذکور را تکمیل نکرده بودند.
10. مرتبط نبودن سوالات به پست اعلان شده: از اینکه پست دارالانشا یک پست مدیریتی است بنا ایجاب مینمود تا سوالات بیشتری از اداره و مدیریت مطرح گردد؛ اما متاسفانه دوسوال از انتخابات و یک سوال نیز از بخش تدارکات پرسیده می شد؛ درحالی که کمیسیون برای انجام امور مربوطه دارای ریاست های مختص در این زمینه ها میباشد. 
در نتیجه بادرنظرداشت موارد فوق الذکر میتوان گفت که علنی و همگانی سازی روند استخدام رئیس دارالانشأ و حضور ناظرین در این روند یک گام مثبت در راستای تامین شفافیت بوده و حضور تمام شهروندان واجد شرایط کشور در پست های مهم دولتی میباشد؛ اما رسیدن به شفافیت واقعی تنها با اعلان پست در ویب سایت و حضور ناظرین تامین شده نمیتواند بلکه نیاز است تا نقاط ضعف به نقاط قوت مبدل گردیده و اطلاعات همه جانبه در اختیار ناظرین قرار داده شود. موجودیت هرگونه ابهام باعث زیر سوال رفتن پروسه و عدم اعتماد مردم میگردد. موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز از اینکه تنها جریان روند مصاحبه را تحت نظارت قرار داده، کمیسیون انتخابات مواد لازم مانند طرزالعمل و فورمه های ارزیابی را در اختیار این نهاد قرارنداد و تصامیم در مورد کاندیداها بصورت علنی اتخاذ نگردید بنا نمیتواند از شفافیت مصاحبه به شهروندان کشور اطمینان دهد. اما پیشنهاد مینماید تا کمیسیون مستقل انتخابات در انتخاب سه کاندید برتر، معیارهای چون تحصیلات، تجربه کاری در پست های بلند مدیریتی و سابقه کاری خوب را ترجیح دهد. معرفی افرادی که در مشکلات انتخابات ۱۳۹۳ نقش داشته و یا شرکای متخلفین بوده باشند باعث بی اعتمادی مردم و بروز مشکلات در انتخابات پیش‌رو خواهد شد. 
کابل – ۱۳جدی ۱۳۹۵

Rate this item
(0 votes)

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر