فیفا: بر گزاری انتخابات بازی با اذهان عامه شده است (۸ صبح)

رییس جمهور غنی در مراسم بیست و پنجمین سال گشت پیروزی جهاد مردم افغانستان، دیروز گفت که انتخابات ریاست جمهوری به وقت معین آن برگزار می شود و انتخابات پارلمانی را هم در سال روان، پیش رو داریم. رییس جمهور، کمیسیون مستقل انتخابات را در حوزه کارشان مطابق به قانون مستقل دانست و گفت که همراه با کمیسیون مستقل انتخابات همکار اند و مشورت های لازم را به این کمیسیون می دهند.
در همین حال اما یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا یا انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بازی با اذهان عامه شده است.  آقای رشید گفت که رهبران حکومت وحدت ملی بیشتر به آن چه که اقدامات عملی بر گزاری انتخابات می شود اقدام نمی کنند.

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

فیفا: نگرانی فیفا از احتمال رد فرمان تقنینی رییس جمهور (۸ صبح)

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، فیفا، از احتمال رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح شاختار نهاد های انتخاباتی کشور توسط مجلس نمایندگان خبر داده می گوید که برخی از اعضای این مجلس «عمدا» سر راه اصلاح نشام انتخاباتی مانع ایجاد می کنند.

اشرف غنی، ریسس جمهور کشور، پش از رد فرمان های تقنینی در باره اصلاح نظام و قوانین مربوط به انتخابات توسط مجلس نمایندگان، در ماه حوت گذشته دومین فرمان را برای اصلاح ساختار نهاد های انتخاباتی کشور صادر کرد. این فرمان نزدیک به سه فته پیش برای تایید به مجلس نمایندگان فرستاده شده اما تا هنوز این مجلس مشخض می شود.

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

فیفا: بسته پیشنهادی اصلاحات انتخاباتی کامل نیست: (۸ صبح)

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان،فیفا، می گوید هر چند کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی موارد مثبت و خوبی را برای اصلاح روند انتخابات طرح و پیشنهاد کرده ، اما این طرح پیشنهادی کامل نیست و در مواردی هم متناقض است. این نهاد ناظر  بر روند انتخابات تاکید کرده که نحوه اجرایی شدن این طرح نیز مبهم است.

محمد یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، روز یک شنبه، ۲۲ سنبله، در یک کنفرانس خبری گفت که تشکیل کمیته شفافیت، تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی، کمیته گزینش، روابط میان کمیسیون های انتخاباتی و چنین روابز میان دفاتر مرکزی و ولایتی نهاد های انتخاباتی از جمله مسایلی اند که در طری پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی صراحت ندارند

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

فیفا: حکومت به اختلافات در کمیته گزینش دامن می زد (۸ صبح)

مسوولان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، فیفا، می گویند که نهاد های جامعه مدنی در مورد معرفی نماینده خود برای عضویت در کمیته گزینش اختلاف ندارند اما حکومت به این موضوع دامن زده و آن را کلان می سازد.
یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، روز دوشنبه، ۱۶ قوس، در نشستی که از سوی این نهاد به منظر بحث بالای چگونگی برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی تدویر یافته بود، گفت: « اختلافات در بحث جامعه مدنی بیشتر شکل داده می شود و این طرف حکومت کلان تر می شود......

برای ادامه مطلب گزارش را دانلود نمایید

فیفا

کارته چهار٬ کوچه حجاری نجاری٬ عقب خانه علم و فرهنگ روسیه٬ خانه شماره # ۱۳ 

شماره تماس ۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴+

| www.fefa.org.af

     

جستجو سریع

گالری تصاویر