د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو له ټاکنو څخه د څارنې عمومی راپور

د ملي پروسو د تر سره کیدو او پلي کیدو په دوام٬ دادي زمونږ هیواد له ډیرو مودو انتظار وروسته د ملي شورا ( مقننه قوې) د جوړیدو په خاطر چې د ډیموکراتیکو نظامونو یو له جوړوونکو روکنو نو او مونږ د ټولنې له اړینو غوښتونو څخه بلل کیږی٬ د تاریخ له پاڼو څخه یو بله پاڼه د نړي د سوله پالو ملتونو په مرسته٬ واړوله او د ولسي جرګیې او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په تر سره کیدو یی٬ یو بل مثبت ګام د سولې د ټینګولو او د ولسواکۍ د بنسټیزه کولو په برخه کې چې د هو سا او پر قانون ولاړې ټولنی اړتیا ده ٬ کیښود چی کدای شی ووایو دې بهیر په پلي کیدو به هواد د قانون دواکمنۍ او پلي کیدو پخوا حرکت او پر مختک وکړي.

نور مطلب لپاره راپور ډانلود کړی

  افغانستان د ازاد او عادلانه ټولټاکنو ټولنیزه موسسه

کارته ۴ سرک ترکی خانه نمبر 119 | شماره تماس ۰۰۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴ | www.fefa.org.af

له موږ سره ګډون

د انځورونو ګالري