ځوانان او ټاکنی

ټاکنې یو داسې میکانیزم دی چې د ټولنې د شرایطو وړ ټول وګړي د هغه پر مټ کولای شي د خپل سیاسي بر خلیک٬ سیاسي استازو او مدیرانو په ټاکلو کې ګډون وګړي او په ټولنیزو چارو کې خپل نظر او غوښتنه څرګنده کړي. د ټاکنو له پروسې  او د ټاکنو له اهمیت  څخه د ځوانانو د پوهې او پیژندنې لپاره  فکري بلوغ او همدارنګه د مناسبو روزنیزو پروګرامونو جوړولو او د بیلابیلو بنسټونو لکه د مدني ټولنې بنسټونو٬ استادانو او پوهانو پر مټ خلکو ته په مخامخ ډول او د ټولیزو رسنیو څخه په ګټې د دغو پروګرامونو وړاندې کول٬ د روزنیزو لارښود٬ بروشور او نورو اسانتیاو  ویشلو ته اړتیا ده تر څو ځوانان له هغه څخه په ګټې وکولای شي د وړ استازو په ټاکلو کې د خپلې رایې له اهمیت  څخه او ټولنې سیاسي بر خلیک له تعریف څخه لازم پوهاوی تر لاسه کړي او د ټاکنو په پروسه کې ګډون و کړي. په ټاکنو کې د ځوانان ګډون د خپلو مدني او سیاسي حقونو د تدریجي تر لاسه کولو ښکارندویي کوي.

نور مطلب لپاره بروښور دانلود کړی

  افغانستان د ازاد او عادلانه ټولټاکنو ټولنیزه موسسه

کارته ۴ سرک ترکی خانه نمبر 119 | شماره تماس ۰۰۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴ | www.fefa.org.af

له موږ سره ګډون

د انځورونو ګالري