د ولسوالۍ همغږي کوونکي

د ولسوالۍ همغږي کوونکي هم د دغه بنسټ د اوږدمهالو رضاکاره کارکوونکو له ډلې څخه دي او د ولسوالیو په کچه د فیفا د فعالیتونو د پر مخ بېولو مسوولیت لري. دوی د اداري سلسله مراتب له مخې ولایتي مسوول ته ځواب ویونکي دي خو د اړتیا پر مهال کولای شي د فیفا ولایتي ارتباطاتو برخې سره هم اړیکه ونیسي. د دوی شمېر د هرې ولسوالۍ د پراختیا او نفوسو شمېر او د فیفا تر مشاهداتي پوښښ لاندې سیمې له مخې تعینېږي.

د ولسوالۍ د همغږي کوونکو دندې

۱. د ولایتي همغږي کوونکي له لارې د فیفا دفتر سره د اړیکو ساتل؛
۲. د ولایتي همغږي کوونکي په لارښوونه سیمه ایزو مشاهدینو ته د روزنیزو پروګرامونو جوړول؛
۳. د ټاکنو د رایې ورکونې په محلاتو کې د سیمه ایزو مشاهدینو ګمارل او د ټاکنو په بهیر کې د مشاهدینو له ځای پر ځای کېدو څخه کره کنټرول؛
۴. د پروسې له پای ته رسېدو څخه وروسته له مشاهدینو څخه د ټاکنیزو رپوټونو راټولول او ولایتي همغږي کوونکي او د اړتیا پر مهال د فیفا مرکزي دفتر ته د هغو استول؛
۵. د مشاهدینو د رپوټونو توحید او ولایتي همغږي کوونکي ته يې په وخت استول؛
۶. د خپلې مشاهدې د چک لېسټ چمتو کول او ولایتي همغږي کوونکي ته یې په خپل وخت سره استول او منظمه رپوټ ورکونه؛
۷. د ټاکنو پروسې له کارکوونکو او نورو مشاهدینو سره چې په محل کې دي، د اړیکو ساتل؛
۸. د ولایت په کچه د ټاکنو په بهیر کې د فیفا موسسې په روزنیزو پروګرامونو کې شتون؛
۹. د ټولو هغو دندو پر مخ بېول چې د مرکزي دفتر او یا ولایتي همغږي کوونکي له لوري ور سپارل کېږي.

د ولسوالۍ همغږي کوونکي ژمنې


۱. د ولسوالۍ همغږي کوونکی مکلف دی چې د ټاکنو په بهیر کې بې پرېتوب او نه پلوي کول مراعات کړي او له نوماندانو او سیاسي ګوندونو سره د اړیکې پر مهال دغه اصل په کلکه په پام کې ونیسي.
۲. د ولسوالۍ همغږي کوونکی له فیفا سره د خپلې رضاکارۍ پر مهال په نورو ورته بنسټونو کې کار نه کوي.
۳. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د فیفا د دفتر له لارښود سره سم د سیمه ایزو مشاهدینو د لارښوونې مسوولیت لري او د هغو د چک لېسټونو او رپوټونو له بشپړولو څخه د ولایتي همغږي کوونکي پر وړاندې مسوول دی.
۴. د ولسوالۍ همغږي کوونکی خپلې ټولې دندې پر مخ بیایي او د لارښود له مخې خپل کاري رپوټ په معین وخت کې ولایتي همغږي کوونکي ته استوي.
۵. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د ناحیې/ولسوالۍ په کچه د فیفا موسسې د پروګرامونو پلي کولو ته د لومړیتوب حق ورکوي او د یادو پروګرامونو د سم پلي کولو لپاره له نورو شته اسانتیاو څخه کار اخلي.
۶. د ولسوالۍ همغږي کوونکی ژمنه کوي چې له موسسې سره د هراړخیزې او په وخت همکارۍ لپاره په خپل کاري چاپېریال کې له نورو شته فرصتونو څخه ګټه اخلي. دغه فرصتونه کېدای شي له هغو بنسټونو سره چې رضاکار پکې کار کوي، د مخکنۍ هوکړې له لارې تر لاسه شي یا د کلنیو رخصتیو، اړینو رخصتیو سهمیې او خپله د رضاکار پر مټ د نورو فرصتونو له لارې تر سره شي.
۷. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د ټاکنو په بهیر کې د مشاهدینو د فعالیتونو له بې پرېتوب او سم پر مخ بېولو څخه څارنه کوي او د کومې ستونزې په لیدو سره له ځنډ پرته ولایتي همغږي کوونکي یا د فیفا دفتر ته خبر ورکوي.
۸. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د ټاکنو په بهیر کې د ولسوالۍ په کچه د فیفا د پروګرامونو د مالي چارو له روڼتیا څخه څارنه کوي او د کومې ستونزې په لیدو سره له ځنډ پرته ولایتي همغږي کوونکي یا د فیفا دفتر ته خبر ورکوي.
۹. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د ژمنلیک له لاسلیکولو څخه وروسته که چېرې وغواړي خپل استوګنځی د تل لپاره بدل کړي نو ولایتي همغږي کوونکي ته لس ورځې مخکې خبر ورکوي.
۱۰. د ولسوالۍ همغږي کوونکی د ټاکنو په بهیر کې هېڅ کله باید د فیفا دفتر له کتبي اجازې پرته خپل استوګنځی په لنډمهالې توګه هم له یوې اونۍ څخه زیات پرې نږدي. د کومې ناڅاپي پېښې پر مهال که چېرې سیمه د لنډمهال لپاره پرېږدي نو باید ژر تر ژره د ممکنه وسیلې له لارې ولایتي همغږي کوونکي ته خبر ورکړي.

د دغه پست لپاره غوښتنپاڼه واستوئ

  افغانستان د ازاد او عادلانه ټولټاکنو ټولنیزه موسسه

کارته ۴ سرک ترکی خانه نمبر 119 | شماره تماس ۰۰۹۳۷۹۹۳۱۰۶۶۴ | www.fefa.org.af

له موږ سره ګډون

د انځورونو ګالري